Meer uitgaven aan ziekenfonds

Huishoudens hebbben in het derde kwartaal van dit jaar 0,6 procent meer uitgegeven dan in dezelfde periode van 2003. Vooral aan het begin van de zomer waren de bestedingen hoger. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt vandaag dat door wijzigingen in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Ziekenfondswet de uitgaven aan zorg gestegen zijn. Ook aan voeding en genotsmiddelen werd meer uitgegeven. Er ging 0,7 procent minder geld naar duurzame goederen. Deze trend is sinds anderhalf jaar gaande. Het afgelopen kwartaal was de daling minder groot dan in de vijf voorgaande kwartalen.