Indonesië onderzoekt dood Munir

De Indonesische politie heeft twee teams gevormd die een onderzoek zullen instellen naar de dood van mensenrechtenactivist Munir. Die overleed op 7 september tijdens een vlucht van Jakarta naar Amsterdam. Bij autopsie in Nederland werd in Munirs lichaam een dodelijke dosis arsenicum aangetroffen.

Het eerste politieteam vertrekt vandaag naar Nederland voor nadere informatie van het Nederlands Forensisch Instuut (NFI) in Den Haag dat de autopsie op Munir heeft verricht. Dat zei de landelijke politiechef, generaal Da'i Bachtiar vandaag na het wekelijkse kabinetsberaad.

Het team dat vandaag is vertrokken, bestaat uit drie leden van de criminele recherche en drie forensische experts, onder wie dr. Budi Sampurna en een toxicoloog, beiden verbonden aan de Universitas Indonesia te Jakarta. Het tweede politieteam zal onderzoek verrichten naar de toedracht van Munirs dood en zal zowel het personeel van de luchtvaartmaatschappij Garuda als medepassagiers ondervragen. Het onderzoek zal zich uitstrekken tot Singapore, waar het toestel met Munir aan boord een tussenlanding maakte.

Tegelijk met het technische team is ook Usman Hamid, coördinator van de door Munir opgerichte Commissie voor Vermisten en Gewelddslachtoffers (KontraS), naar Nederland vertrokken. Hij vertegenwoordigt de familie van de overledene. Aanvankelijk zou Munirs weduwe, Suciwati, meereizen, maar zij zag daar bij nader inzien vanaf. Zij wil haar twee kinderen niet alleen laten en zegt alle vertrouwen te hebben in Hamid, Munirs opvolger.

Hamid en Suciwati gaven gisteravond laat een persconferentie in het kantoor van KontraS. Zij zijn ervan overtuigd dat Munir een onnatuurlijke dood is gestorven, al tasten zij nog in het duister over de motieven. ,,In de laatste maanden'', zei Hamid, ,,heeft Munir scherpe kritiek geuit op de wetsontwerpen op het leger en de veiligheidsdienst en op de vrijspraak van militairen die in 1984 tientallen demonstranten doodschoten in de haven Tanjung Priok.'' Hamid en Suciwati hebben bezwaren tegen opgraving van Munirs lichaam voor een tweede autopsie. Zij willen dat de Indonesische politie vasthoudt aan de resultaten van het NFI als uitgangspunt voor een strafrechtelijk onderzoek.