Europarlement fluit rapporteur Eurlings terug

Onder druk van een meerderheid van het Europees Parlement zal de Nederlandse christen-democratische europarlementariër Camiel Eurlings zijn kritische rapport over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie afzwakken. Eurlings stelde in zijn rapport van vorige maand dat Europa de onderhandelingen met Turkije over het lidmaatschap van de Unie pas mag beginnen als het land zowel in theorie als in de praktijk mensenrechten en fundamentele vrijheden respecteert.

Eurlings ging hiermee verder dan het advies van de Europese Commissie van vorige maand aan de regeringsleiders van de 25 lidstaten van de Unie. Daarin werd uitgesproken dat Turkije nu reeds voldoende aan de zogeheten Kopenhagen-criteria voldoet om de onderhandelingen te kunnen beginnen. In deze criteria zijn minimumnormen op onder andere het terrein van democratie en rechtsstaat geformuleerd.

Eurlings gaat zich nu buigen over een minder stellige formulering waarmee ook het Europees Parlement uitspreekt dat de gesprekken met Turkije snel kunnen beginnen. Op zijn rapport zijn meer dan 400 wijzigingsvoorstellen ingediend. Het is de bedoeling dat het Europees Parlement begin december over de aanbevelingen stemt. De regeringsleiders van de 25 landen van de Unie zullen op 17 december een beslissing nemen over de vraag of en wanneer de onderhandelingen over het Turkse lidmaatschap van de Unie kunnen beginnen.