De bibliotheek van Mohammed B.

Waarschijnlijk was Mohammed B. op internet actief als `Abu Zubair'. Hij schreef op diverse sites radicale islamitische teksten.

Een eskimo die op wolvenjacht gaat smeert zijn mes eerst in met dierenbloed voordat hij het wapen laat bevriezen. ,,Dan smeert hij er weer een laag bloed overheen, en weer een, totdat het mes helemaal bedekt is met bevroren bloed. Het is net een aardbijenijsje.''

Waarschijnlijk was het Mohammed B., de verdachte van de moord op Theo van Gogh, die met deze metafoor begon aan een politiek pamflet dat deze zomer op internet verscheen. In het stuk To catch a wolf zet de eskimo het mes rechtop in de sneeuw. De wolf ruikt het bloed, komt op het mes af en gaat eraan likken. Zijn verlangen naar bloed is zo groot dat hij het mes in zijn eigen tong niet voelt. De wolf bloedt langzaam dood.

De wolf staat staat voor de islamitische landen, waar ,,satanische krachten'' hun ,,zaad van het kwaad'' hebben gezaaid. ,,De trots is gekrenkt, de eer is aangetast en de bezittingen en het bloed zijn geschonden.'' Het stuk is geschreven door ene Abu Zubair, hoogstwaarschijnlijk een pseudoniem van Mohammed B., dat in het Arabisch zoiets als `de krachtige' betekent. Een vriend uit het korangroepje dat in de B.'s woning aan de Amsterdamse Marianne Philipsstraat bijeenkwam, meldde deze krant vorige week dat Mohammed zo bekend stond. Volgens het dagblad Trouw zouden ook Spaanse justitiële bronnen bevestigen dat Abu Zubair Mohammed B. is.

Als Abu Zubair liet Mohammed B. een kleine bibliotheek na op internet. Het gaat daarbij vooral om door hem vertaalde werken of gebundelde artikelen over de radicale islam onder titels als Democratie en Islam of De fundamenten van de islam. Die stukken voorzag hij telkens van een eigen voorwoord. Abu Zubair gebruikte daarbij vrijwel uitsluitend werken van radicale islamitische geleerden worden gezien als ideologen van het islamitisch terrorisme, zoals ook van Al-Qaeda.

Abu Zubair vertaalt De vier basistermen in de koran van de Indiase radicaal Sayid Abdoel-Ala Maududi (1903-1979), stichter van Jamaat-i-Islami. Schatplichtig is Abu Zubair vooral aan de Egyptische auteur Sayyid Qutb (1906-1966), prominent lid van de Moslimbroeders die werd opgehangen door president Nasser. Aan diens werk De tekens op het pad, door Abu Zubair vertaald als `dit is de weg', voegt hij de wens toe: ,,Moge Allah ons deze weg met vastberadenheid vergezellen en ons eren met de aansluiting aan de lange karavaan van Martelaren die ons zijn voorgegaan.''

De stukken van Abu Zubair staan verder vol met verwijzingen naar hedendaagse ideologen als de blinde sjeik Umar Abdur-Rahman die vastzit wegens betrokkenheid bij de eerste bomaanslag op het World Trade Center in New York in 1992 en naar Abu Hamza al-Masri, een radicale Londense imam.

Hier en daar schrijft Abu Zubair een werk van eigen hand, zoals To catch a wolf. Wat hieraan opvalt is de goede beheersing van de Nederlandse taal en de dwingende betoogtrand. Abu Zubair houdt een scheldkannonade tegen de vele `ziektes' in de islamitische wereld en komt terecht bij de in zijn ogen perfide Marokkaanse koning Mohammed VI. ,,Weet, Miep de zesde, dat het mijn grootste wens is om te zien hoe jouw borstkas wordt opengescheurd en te zien hoe jouw kloppende hart uit je lichaam wordt gerukt en dan vervolgens te zien hoe de dood naar je rotte ziel grijpt om het onder je geschreeuw en tegenstribbeling naar de kerkers van de Hel te slepen.'' Het Westen zit volgens Abu Zubair ook vol met tirannen die ons een ,,democratische foplollie'' verkopen. ,,De lekkere smaak ervan wakkert slechts nog meer honger.''

Als Abu Zubair de stap naar de Nederlandse situatie zet, krijgt het pamflet het karakter van een jihadistische oproep. Hij sneert dat de Nederlandse politiek haar burgers toch vraagt eigen verantwoordelijkheid te nemen, dat zal hij doen. ,,Mr. Remkes, we zijn inderdaad opgestaan om de mensen aan te sporen en uit te nodigen voor de Jihaad. Waarom? Omdat we het onrecht niet langer kunnen verdragen.'' Remkes kan wel zeggen dat we terroristen zijn en allerlei wetten invoeren die ,,ons het zwijgen zouden moeten opleggen''. Maar volgens Abu Zubair bewijst dat alleen maar dat die normen en waarden slechts begrippen zijn ,,om jullie eigen leugens mee af te schermen''. Dan volgt de oproep: ,,Bevrijdt jezelf! Kom uit die koffieshop, kom uit die hoek. Geef gehoor aan de oproep van la ilaha illa allah (`Er is geen god dan God'). Sluit je aan bij de karavaan van de Martelaren [..] Rijst op en geef gehoor aan de roep van hajja al jihaad.'' De overwinning is volgens Abu Zubair zeker: ,,Het is slechts een kwestie van tijd voordat de ridders van Allah het Haagse Binnenhof naar binnen marcheren en in het middenplein de vlag van Tawheed (erkenning van Gods eenheid, red.) zullen ophijsen. Ze zullen [..] het parlement omdopen tot Shariah rechtbank en de voorzittershamer zal het islamitische vonnis bekrachtigen.'' En uit ,,het torentje van Kok'' zal de islamitische oproep tot gebed klinken. Na een gebed, sluit Abu Zubair zijn pamflet af met de uitdaging: ,,Meneer Donner, wat is uw volgende wetsvoorstel om ons terroristen een halt toe te roepen?''

Deze krant ontdekte de geschriften van Abu Zubair voor het eerst op de MSN-internetsite Muwahhidin/dewaremoslims. Deze kwam deze zomer in de lucht, en viel op door zijn radicale inhoud. Kort na de tv-uitzending van de film Submission van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh verschenen er dreigementen aan het adres van de twee op dezelfde MSN-groep. Op 30 augustus meldt een zekere `Abu Nawwaar el Hossaymi' dat ,,El Muwahhidin-brigade' na ,,een lange zoektocht'' achter het geheime adres van de ,,ongelovige duivelse'' afvallige Hirsi Ali is gekomen. Verontrustend was dat het adres klopte, hetgeen waarschijnlijk betekent dat de `Muwahhidin' het Kamerlid enige tijd in de gaten moeten hebben gehouden.

Justitie greep meteen in: bij Microsoft in de VS werden de IP-adressen van `Abu Nawwaar' opgevraagd en er volgden drie invallen op verschillende adressen in Den Haag. Bij de derde inval was het raak. De 22-jarige Marokkaan Omar A. meldde zich op 15 september vrijwillig bij de politie, toen hij van zijn ouders hoorde dat rechercheurs tijdens een huiszoeking zijn computer in beslag hadden genomen. Op 26 oktober veroordeelde de politierechter Omar tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk.

Het valt niet uit te sluiten dat Mohammed B. de beheerder was van de site, of andere leden van de groep moslimextremisten die de AIVD de codenaam `Hofstadgroep' gaf. In een uitgelekte voortgangsrapportage over de groep meldt de AIVD dat ,,een aantal leden van de groep actief zijn op het internet''. Deze zomer had de dienst nog geen ,,systematisch onderzoek'' gedaan naar deze activiteiten. In een reactie zegt een woordvoerder van het landelijk parket dat in het onderzoek naar Omar A. niet gebleken is van banden tussen Omar A. en leden van de Hofstad-groep.

    • Jaco Alberts
    • Steven Derix