Bijdrage thuiszorg binnen twee jaar

Gebruikers van thuiszorg moeten voortaan binnen twee jaar een rekening krijgen voor de door hen te betalen `eigen bijdrage'. Komt de nota buiten hun toedoen later, dan hoeven ze die niet meer te voldoen. Dit heeft staatssecretaris Ross gisteren de Tweede Kamer toegezegd.