België schrapt annonceplicht

De alom bepleite vermindering van de administratieve lastendruk voor bedrijven zal kranten in België miljoenen euro's aan inkomsten kosten. Het Belgische kabinet ging gisteren akkoord met een voorstel om een aantal verplichtingen te schrappen voor aankondiging in de media van aandeelhoudersvergaderingen.

Zo zullen vennootschappen met aandelen aan toonder vanaf volgend jaar niet langer worden verplicht de uitnodiging voor hun algemene aandeelhoudersvergadering in twee nationale en twee regionale kranten te publiceren. Volgens het voorstel kan worden volstaan met publicatie in het Staatsblad.

Alleen het bijeenroepen van een bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders moet ook nog in een nationaal verspreide krant worden gepubliceeerd.

Volgens staatssecretaris Vincent van Quickenborne (Administratieve Vereenvoudiging) levert de maatregel de bedrijven een besparing op van 10 miljoen euro. De kranten schieten er hetzelfde bedrag bij in. De staatssecretaris wil voor vennootschappen die geen aandelen aan toonder hebben, ook de verplichting schrappen om aandeelhouders per aangetekende brief uit te nodigen voor aandeelhoudersvergaderingen. Dat zou volgens hem een besparing van mogelijk 70 miljoen euro kunnen opleveren.

Het dagblad De Tijd, belangrijkste financiële krant, zou het meest inkomsten verliezen. Directeur Hans Maertens maakte in de eigen krant melding van een bedrag van 3 à 4 miljoen euro op een omzet van bijna 34 miljoen euro. Staatssecretaris Van Quickenborne verwerpt het argument dat minderheidsaandeelhouders worden benadeeld door de versoepeling van de publicatieplicht. Hij wees erop dat hun belangenbehartiger, het bureau Deminor, met de voorstellen instemt.

Van Quickenborne werkt nog aan een voorstel om de verplichte publicatie van halfjaar- en jaarcijfers van bedrijven in de media te versoepelen.