AFM jaagt pensioenwereld op

De financiële toezichthouder AFM wil dat alle bijna 900 pensioenfondsen verplicht worden om een gedragscode voor goed bestuur in te voeren. AFM vergroot daarmee de druk op de pensioenwereld, die 500 miljard euro beheert, om met uniforme regels te komen die vergelijkbaar zijn met de code-Tabaksblat voor goed ondernemingsbestuur (corporate governance).

De brief met de AFM-reactie kwam gisteren ter sprake op een ledenvergadering van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), die ongeveer twee derde van de pensioenwereld vertegenwoordigt. Daar bleek dat de VB-leden zelf verdeeld zijn over de noodzaak van extra toezicht en verantwoording, bijvoorbeeld vanuit een in te stellen raad van commissarissen.

AFM houdt pas recentelijk toezicht op een beperkt deel van de activiteiten van pensioenfondsen. Van de Pensioen- en Verzekeringskamer, die het kerntoezicht uitvoert, heeft de VB geen schriftelijke reactie gehad op de in juli gelanceerde conceptgedragscode.

AFM wil haar brief niet openbaar maken, omdat het een ,,informele reactie'' is, zegt een woordvoerder. De VB weigert openbaarmaking omdat het een AFM-brief is.

In de vergadering bleek verder dat de pensioenfondsen eieren voor hun geld kiezen en gaan samenwerken bij het opstellen van een gedragscode in het belangrijkste overlegforum van werknemers en werkgevers, de Stichting van de Arbeid. Tot nu toe hadden de bedrijfstakfondsen en de pensioenfondsen van individuele ondernemingen aparte voorstellen gedaan. Zij zwichten daarmee voor de druk van minister De Geus van Sociale Zaken. die één code wil.

Tijdens de vergadering gaf P. de Koning, lid van de commissie-Tabaksblat en ex-directeur van het toonaangevende Spoorwegpensioenfonds, ongezouten kritiek op de houding van een deel van de pensioenwereld dat een code niet nodig is, omdat het goed gaat in de pensioenwereld. ,,De tijden zijn veranderd en wij zijn onvoldoende mee veranderd. De politiek kijkt er heel anders tegenaan dan wij. Tijdrekken lukt niet meer. Als wij het niet doen, doen zij het wel.'' Hij herinnerde eraan dat de code-Tabaksblat in de voorbereiding op tegenstand van het bedrijfsleven stuitte, totdat het Ahold-boekhoudschandaal begin 2003 de kritiek wegvaagde. ,,Ik hoop niet dat wij wachten totdat we onze eigen Ahold krijgen.''

    • Menno Tamminga