Zeggekorfslak ook in Groningen

In de provincie Groningen is in het Leekstermeergebied de voor Nederland uiterst zeldzame zeggekorfslak aangetroffen die tot nu toe alleen nog in Limburg werd gesignaleerd. In Limburg werden, net als voor de korenwolf, beschermende maatregelen werden getroffen. Dat heeft in Limburg geleid tot een aanpassing van de aanleg van de snelweg A73.