Wat stel je je voor bij intimidatie?

De `seksuele intimidatie' waarvan Ruud Lubbers werd beschuldigd is weer in het nieuws. Maar het kan geen kwaad eens na te denken over de gebruikte woorden. Intimidatie wat stel je je daarbij voor? Een kneepje in de bil? Kom nou vroeger noemden wij dat `ongewenste intimiteiten'. Mag dat niet meer zo heten? Op het Amsterdamse arrondissementsparket hing vele jaren geleden een schertstariefje aan de muur met zo ongeveer de volgende inhoud: hand op de schouder fl. 7,50, arm om het middel fl. 15,--, kneepje in de bil f. 35,--, borst aanraken fl. 75,--, zoen op de mond fl. 125,--. Het document is, vrees ik, niet bewaard. Jammer voor Lubbers.

    • Mr. R.W. Asser