Verruiming baccalaureaat is zeker te begroeten

Het aanbieden van het Internationaal Baccalaureaat diploma aan reguliere Nederlandse scholieren is goed nieuws. Het zal er zeker toe leiden dat andere scholen dan de nu bestaande negen gesubsidieerde scholen het programma zullen gaan aanbieden. Verruiming van dit aanbod is zeker te begroeten, maar het zal nog wel even duren voordat dit werkelijkheid wordt. Scholen zullen geaccrediteerd moeten worden door de International Baccalaureate Organisation (IBO). Dat zal alleen gebeuren nadat de docenten die dit academische zware programma moeten gaan geven op IBO gesponsorde workshops voldoende zijn opgeleid en voorbereid. Het programma werkt optimaal in kleinere klassen en daar zit een prijskaartje aan. Op de negen nu bestaande gesubsidieerde scholen kost dit ongeveer 4.500 tot 5.000 euro per jaar per student. Het programma open te stellen voor alle Nederlandse scholieren zal daar niet zoveel aan veranderen. Deze kostenfactor zal het voor vele ouders onmogelijk maken hun kind(eren) aan dit fantastische programma te laten deelnemen.

Ik zou daarom willen voorstellen er tenminste over na te denken op elke school waar dit programma wordt aangeboden (of zal worden aangeboden) scholarships beschikbaar te stellen, zodat het niet zal leiden tot een nog grotere stratificatie van het onderwijs.

    • Dr. P. Hoeben
    • Rijnlands Lyceum Wassenaar