`Spaarfonds voor meer topsporters'

Het contractspelersfonds van de voetbalbond (CFK) wil zijn fiscaal aantrekkelijke spaarfonds ook openstellen voor andere topsporters dan profvoetballers en beroepswielrenners.

Daarover heeft het CFK afspraken gemaakt met NL Sporter, de belangenorganisatie voor topsporters. De plannen voor verbreding van de zogeheten overbruggingsregeling voor zo'n 250 sporters zijn vandaag op een persconferentie in Den Haag bekendgemaakt door CFK-bestuurslid Theo van Seggelen en oud-rugbyer Yves Kummer, voorzitter van NL Sporter.

Het spaarfonds is één van de vier nieuwe regelingen die de vakbond van topsporters voor zijn leden wil gaan invoeren. Verder gaat het om: een studiefinanciering tot maximaal vijftig procent van de kosten, de mogelijkheid tot onafhankelijk juridisch advies en invoering van passende verzekeringen.

Uitbreiding van de serviceregelingen is het gevolg van een onderzoek van NL Sporter onder topsporters waaruit blijkt dat er in maatschappelijk opzicht nog het nodige is te verbeteren.

De conclusie is dat de topsporters, behalve voetballers en wielrenners, gemiddeld tot hun 32ste doorgaan, zich financieel moeten redden met 7.100 euro per jaar, niet kunnen sparen en bij beëindiging van de loopbaan een achterstand in hun maatschappelijke positie hebben opgelopen. De uitzondering geldt voor circa vijf procent van de A/B-sporters; die verdienen per jaar meer dan 29.500 euro.

Daarnaast wordt de druk op topsporters steeds groter. Tegenover hun volledige toewijding staat volgens NL Sporter nog steeds geen maximale ondersteuning en ontbreekt na afloop van de sportcarrière vooral de financiële basis onbezorgd de stap naar een maatschappelijk bestaan te kunnen maken. Met deelname aan het overbruggingsfonds denkt NL Sporter dit probleem te hebben opgelost, omdat het onbelast gereserveerde bedrag na afloop van de sportloopbaan fiscaal aantrekkelijk wordt uitgekeerd.

Openstelling van het overbruggingsfonds voor alle topsporters past overigens in de structuurwijzing waarmee het CFK doende is. Op grond van de Wet Witteveen moeten de pensioen- en spaarregeling gescheiden worden. Bovendien verlangt het ministerie van Financiën dat uitbreiding van het overbruggingsfonds budgettair neutraal moet uitvallen.

Aan die eis menen NL Sporter en het CFK te kunnen voldoen door een plafond in te stellen. Uit berekeningen is hun gebleken dat, indien de versobering wordt gevonden in een maximering van het voor de regeling meetellende inkomens op 250.000 euro per jaar, de extra belastinginkomsten iets meer dan vijf miljoen euro per jaar zullen bedragen.

Door uitbreiding van het fonds met alle sporters loopt de belastingdienst volgens de berekeningen bijna drie miljoen euro aan inkomsten mis, zodat er volgens CFKJ en NL Sporter sprake is van budgettaire neutraliteit.

Die vijf miljoen aan voordelige belastinginkomsten willen NL Sporter en CFK jaarlijks aan het budget van het overbruggingsfonds toevoegen om te voorkomen dat de uitbreiding geld gaat kosten. Overigens moeten nog per sporttak afspraken over het spaarfonds gemaakt worden.

    • Henk Stouwdam