Sober regime mag in gevangenissen

Minister Donner (Justitie) mag het versoberde regime in gevangenissen handhaven.

Dat heeft de voorzieningenrechter in Den Haag vandaag besloten.

Bijna duizend gevangenen hadden een kort geding aangespannen tegen de minister, omdat ze vonden dat het versoberde regime dat per oktober is ingegaan feitelijk een verzwaring van hun straf betekende.

Het aantal uren dat besteed wordt aan activiteiten is afgenomen, waardoor gevangenen langer op hun cel zitten. Daarnaast komen niet alle gevangenen meer in aanmerking voor resocialisatieprogramma's, waadoor de kans op recidive toeneemt.

De rechter erkent dat de gevangenen het zwaarder hebben gekregen door de versobering. Maar die verzwaring is niet zo erg dat er sprake is van een extra straf, zoals de advocaat van de gevangenen had aangevoerd. De versobering is ingevoerd omdat het ministerie van Justitie 240 miljoen euro moet bezuinigen op de gevangenissen. Het staat de minister vrij dat op deze wijze te doen, oordeelde de rechter. Het ministerie betoogde dat het hier gaat om een tijdelijke maatregel. Minister Donner heeft aangegeven dat ,,de maatregel niet voor een langere periode wordt gehandhaafd'', aldus de rechter.

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie is tevreden met de uitspraak.

Die bevestigt volgens DJI dat de versoberingsmaatregelen ,,rechtmatig, zorgvuldig, na advies en in overleg met het personeel zijn doorgevoerd'', aldus een zegsman van de dienst tegenover het ANP. De dienst zal verder gaan op de ingeslagen weg.