Sarkozy zegt Europa even adieu

De Franse minister van Financiën, Nicholas Sarkozy, is een vriendelijk man. Al leest hij anderen ook graag de les. Zo sprak hij vorige maand na een ministersbijeenkomst van de Eurogroep in Luxemburg bewondering uit voor de ,,mooie'' prestatie van minister Gerrit Zalm het budgettekort snel weer onder de norm van het Stabiliteits- en Groeipact te krijgen. Om er meteen aan toe te voegen dat Nederland zo wel de laagste economische groei heeft.

Tegen middernacht heeft Sarkozy nog uitgebreid tijd. Het is zijn laatste optreden voor de Europese pers. In Brussel zorgde Sarkozy ook voor vuurwerk door nationale industriële bolwerken fanatiek te verdedigen tegen de Europese mededingingsautoriteiten. Binnenkort wordt hij voorzitter van president Chiracs partij – en misschien diens opvolger.

Gevraagd om de balans van acht maanden als minister van Financiën op te maken, zegt Sarkozy dat hij beter niet kan antwoorden omdat dit betekent dat zijn ministerschap in de ogen van journalisten kennelijk ,,onvoldoende zichtbaar'' was. Om dan uitgebreid te vertellen dat hij is ,,gepassioneerd door de Europese dimensie'' van het ambt. ,,U bent goed geplaatst om te getuigen van mijn investeringen op het Europese vlak'', zegt hij zonder spoor van ironie.

Hij doelt op de verkiezing van een vaste voorzitter van de Eurogroep (,,u hebt eraan getwijfeld of dat zou lukken'') per 2005 om de beleidscoördinatie te verbeteren. Lidstaten als Nederland wantrouwden dit Franse idee uit vrees voor uitholling van de positie van de Europese Commissie ten koste van kleine landen.

Sarkozy leek dit wantrouwen gisteravond nog te voeden door op de valreep met een nieuwe taakopdracht voor de vaste voorzitter – Luxemburgs premier en minister Jean-Claude Juncker – te komen. Volgens Sarkozy moet de voorzitter ,,manoeuvreerruimte'' krijgen om te oordelen over excessieve bugdettekorten van eurolanden. De minister vindt het ook een Franse verdienste dat het debat over een soepeler toepassing van het Stabiliteits- en Groeipact is ,,gedeblokkeerd'', ook al stuiten een aantal voorstellen van Parijs op zwaar verzet van veel anderen.

Volgens Sarkozy is het ,,na zes jaar loyale uitvoering niet illegitiem'' om hervorming van het pact te vragen. De minister lijkt even vergeten dat Frankrijk door een verkiezingsbelofte tot belastingverlaging de tekortnorm al drie jaar overtreedt.

    • Hans Buddingh'