PvdA: nog eens 5 miljoen euro naar kunstensector

Voor cultuur is in totaal 5 miljoen euro extra te vinden, waarvan 2,5 miljoen gehaald kan worden uit de begrotingen van Economische Zaken, Integratiebeleid en VROM. Dit zei John Leerdam, cultuurwoordvoerder van de PvdA, gisteren in Den Haag tijdens een manifestatie van financiëel bedreigde kunstinstellingen op het Binnenhof. Volgens Leerdam kan er ook binnen de cultuurbegroting nog 2,5 miljoen euro van onduidelijke bestemmingen als `cultuur en economie' naar kunstenmakers worden overgeheveld. Leerdam zegt een kamermeerderheid voor zijn plan te hebben, maar VVD-woordvoerder Jan Rijpstra is terughoudend: ,,Op cultuurgebied is zeker meer samenwerking tussen de ministeries mogelijk, maar het overhevelen van geld is nu geen prioriteit. Dat had dan met Prinsjesdag moeten gebeuren.'' Zo'n veertig instellingen kregen gisteren een laatste kans om in tien minuten de vaste Kamercommissie voor Cultuur van hun financiële noden te overtuigen. Er klonk veel kritiek op de Raad voor Cultuur, wiens oordelen `inconsistent', `merkwaardig' of `onjuist' werden genoemd. De commissieleden pareerden vaak met de vraag of de instellingen niet ook andere bronnen dan het Rijk (stad, provincie, sponsors, `Brussel') aan konden boren. Het antwoord: ja, dat kan, maar alleen als het Rijk óók meedoet. De cultuurbegroting wordt maandag in de Tweede Kamer behandeld.