`Ook vrouwen bij elitetroepen'

Staatssecretaris Van der Knaap wil zo snel mogelijk vrouwen aanstellen bij elite-eenheden van Defensie waar vrouwelijk personeel tot nu toe taboe is. Hij denkt aan het Korps Mariniers en de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine en aan het Korps Commandotroepen (KCT) en de luchtmobiele brigade bij de Koninklijke Landmacht. Van der Knaap doet zijn uitspraken in het maandblad Trivizier.