Nederland blust en sust: red de verdraagzaamheid

Is de Nederlandse verdraagzaamheid failliet? In het hele land werden de afgelopen twee weken activiteiten georganiseerd om het tegendeel te bewijzen.

ROTTERDAM, 16 NOV.- Als in Nederland de tolerantie onder vuur ligt, duurt het nooit lang voordat die in bescherming wordt genomen. Zelfs de afgelopen weken niet. Terwijl met name buitenlandse kranten na de moord op Theo van Gogh de indruk wekten dat de onderlinge verdraagzaamheid hier nu definitief verloren is, begonnen in allerlei plaatsen de reparatiewerkzaamheden. Blussen en sussen: een bloemlezing

LEEUWARDEN. De Protestantse wijkgemeenschap in de Leeuwarder wijk Camminghaburen brengt bloemen bij de Turkse en bij de Marokkaanse moskee. ,,Om onze steun en verbondenheid uit te drukken met de moslims, van wie velen bang zijn.'' Men wil jongeren uit de kerk in contact brengen met islamitische jongeren.

WOLVEGA. Mochten er vanuit de 124 leden tellende Marokkaanse gemeenschap in Weststellingwerf ooit geluiden klinken die wijzen op moslimfundamentalisme, dan zullen vertegenwoordigers daar onmiddellijk kond van doen. Deze afspraak maken zij met de burgemeester.

NIJMEGEN. De stad organiseert een stille tocht, een dag later gevolgd door een gezamenlijke ,,interculturele'' maaltijd voor inwoners, met het doel allochtoon en autochtoon bij elkaar te brengen. Allochtone organisaties kondigen bovendien aan open dagen in hun moskeeën te organiseren.

AMSTERDAM. Veertig Marokkaanse, Nederlandse, politieke, religieuze en homo-organisaties uit Amsterdam verspreiden posters onder het motto `dit pikken wij niet'. Mensen kunnen op de website www.ditpikkenwijniet.nl een manifest ondertekenen.

EINDHOVEN. Burgemeesters in Eindhoven en omstreken openen een telefoonnummer waar mensen zorgen kunnen uiten.

OSS. Op initiatief van de SP in Oss demonstreren 300 mensen voor het vrije woord en tegen geweld.

DEN HAAG. Twintig onderwijsorganisaties plaatsen in een aantal dagbladen een advertentie waarin gepleit wordt voor respect voor de mening van een ander.

GROENLO. Het dekenaat Oost-Gelderland en een imam uit Groenlo stellen een gezamenlijke verklaring op waarin wordt opgeroepen onderling respect te tonen.

UTRECHT. De Abi bakr Assadik moskee in Zuilen houdt open huis. Ongeveer 300 mensen staan in de rij voor een handtekening onder de leus: `Laat bedreiging niet leiden tot verdeeldheid of haat. Laat zien dat Zuilen een gemeenschap is.' Kort na de moord werd in deze moskee brand gesticht.

TILBURG. De medewerkers en vrijwilligers van educatief centrum Lucerna gaan intercultureel eten met buurtbewoners.

DRIEBERGEN. ,,Belijd en erken uw tekort aan echte naastenliefde. Bezin u op uw bijdrage aan een hechte samenleving. Ontmoet moslims en leg persoonlijke contacten.'' Zestien leidinggevenden in evangelische en orthodox-gereformeerde kring roepen in een advertentie in christelijke kranten de plaatselijke kerken op tot bezinning en gebed. Een initiatief van de Evangelische Alliantie.

ROTTERDAM. Joden, moslims en christenen breken gezamelijk het vasten en delen de maaltijd in de Gueltepe moskee. Daarbij preekt rabbijn David Lilienthal voor het eerst van zijn leven in een moskee.

UTRECHT. De bisschoppen van Nederland hebben besloten tot de oprichting van een Contactraad Interreligieuze Dialoog om het gesprek van de Rooms-Katholieke Kerk met niet-bijbelse godsdiensten te versterken. Kardinaal Simonis benadrukt dit nog eens in een ingezonden stuk in een aantal regionale kranten.

LICHTAARD. In het kerkje van in het Noord-Oost-Friese Lichtaard worden teksten voorgelezen uit de koran in plaats van uit de bijbel. De traditionele paaskaars wordt vervangen door de Korantekst ,,Er is één God''. De gebeden en koranteksten werden afgewisseld met het zingen van een christelijk lied.

AMSTERDAM. De multiculturele vereniging Assadaaka herdenkt Theo van Gogh met een feest. Ongeveer honderd mensen komen bijeen in een buurthuis in Amsterdam-Oost. Het `calamiteitenspreekuur' dat Assadaaka kort na de moord instelt wordt door zo'n 270 personen van 70 nationaliteiten bezocht.

AMERSFOORT. De Nederlandse Raad van Kerken opent zestien telefonische hulplijnen voor wie bang, boos of bezorgd is.

HENGELO. Aanstaande donderdag wordt er op het marktplein in Hengelo een stille ketting gevormd van mensen die protesteren ,,tegen de toenemende intolerantie en het gebrek aan respect''.

WINTERSWIJK. De gemeente organiseert eind deze maand een boerenkoolmaaltijd (zonder spekjes) voor vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen.

APELDOORN. Burgemeester Fred de Graaf van Apeldoorn kiest bewust voor géén dialoog, zegt hij in de Apeldoornse Courant. Bij eerdere incidenten deed hij dat wel, maar toen gaf de allochtone gemeenschap hem te kennen daar ,,een beetje moe'' van te worden, telkens ,,als een gek die toevallig van allochtone afkomst is een misdrijf begaat. Ik heb dat goed in mijn oren geknoopt.'' Een burger die net als in Amsterdam een lawaaitocht tegen de moord wilde organiseren, is ook door de burgemeester ontmoedigd. ,,Ik vind dat we geen speciale dingen moeten doen zolang er in Apeldoorn nog niks gebeurd is'', aldus de burgemeester. ,,In Apeldoorn moeten we onszelf niet in de schijnwerpers willen plaatsen als daar geen aanleiding toe is.''