NCD

In het artikel Van de telefoon naar de top (10 november, pagina 24) wordt het Nederlands Centrum van Commissarissen en Directeuren (NCD) vermeld. De afkorting staat voor Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen.