MKB wil flexibel zijn met uren in werkweek

MKB-Nederland wil niets weten van pleidooien voor een centrale herinvoering van de 40-urige werkweek. MKB-voorzitter L. Hermans stelde gisteren op het jaarcongres van zijn organisatie voor middelgrote en kleine ondernemers dat er meer behoefte is aan flexibiliteit en ruimere mogelijkheden om personeel langer te laten werken op piekmomenten en korter in dalperiodes.

,,Invoering van de 40-urige werkweek leidt tot een nieuw, misschien wat ruimer keurslijf waarin de mogelijkheden om te ondernemen nog steeds worden beperkt'', aldus Hermans. De werkgeversvoorman riep vakbonden daarom ook op in CAO-onderhandelingen niet meer koste wat kost vast te houden aan afspraken over werkweken van 36 of 38 uur.

MKB-Nederland wil in CAO's afspraken maken over het aantal uren dat maximaal in een jaar gewerkt kan worden. ,,Bijvoorbeeld dat er op jaarbasis 1.800 uur gewerkt kan worden. Dat is omgerekend gemiddeld 40 uur per week, maar zonder het keurslijf, zodat in drukke tijden het misschien een keer 46 uur is en in slappe tijden 31 uur'', stelde Hermans.

In diverse Europese landen is dit jaar de discussie over verlenging van de werkweek losgebarsten. In Nederland heeft de ondernemersorganisatie VNO-NCW al eerder gezegd dat op de lange termijn een werkweek van gemiddeld 40 uur belangrijk is om de concurrentiepositie van het bedrijfsleven te verbeteren. VNO-NCW rekent op winst door werknemers niet te belonen voor de extra uren.

Voorzitter L. de Waal van de FNV sprak in een eerste reactie van een non-discussie. ,,Aan de CAO-tafel hebben wij, op een enkeling na, geen werkgever hierover voorstellen horen doen. Want volgens bestaande afspraken kan al heel flexibel met werktijden worden omgesprongen. Alleen meer dan 40 uur per week kan Hermans vergeten.''

Volgens Hermans moeten echter niet alleen de arbeidstijden veel flexibeler. Ook de vaste periodieke salarisverhoging is het midden- en kleinbedrijf al jaren een doorn in het oog. ,,Waarom kan in de CAO niet worden volstaan met het benoemen van een aanvangs- en eindsalaris? Het tempo waarin de werknemer groeit naar het eindsalaris kan prima worden overgelaten aan de individuele ondernemer en werknemer.''

Ook pleit het MKB voor een soepeler ontslagrecht. Tijdens het jaarcongres kondigde VVD-fractievoorzitter Van Aartsen aan het midden- en kleinbedrijf daarin tegemoet te kunnen komen met een ,,sociaal rechtvaardige oplossing'', waarmee ook de vakbeweging tevreden kan zijn. FNV-voorzitter De Waal zei daar echter weinig vertrouwen in te hebben.