Meer spierballen voor minister Veerman

De Tweede Kamer debatteert in het najaar over de begrotingen van de departementen. Deze week: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een tweegesprek tussen twee Kamerleden.

Gert-Jan Oplaat, behalve Kamerlid voor de VVD ook voorzitter van de Oranjevereniging in Markelo, heeft minstens twee onwrikbare principes in dit leven: ,,Handen af van het Koningshuis en van de hypotheekrente!''

Hij was dan ook onaangenaam verrast toen uitgerekend een partijgenoot, minister Dekker (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening & Milieu), het h-woord gisteren in een ochtendkrant ter discussie stelde.

Krista van Velzen, ook Kamerlid maar dan namens de politieke tegenpool SP, heeft er minder moeite mee. ,,Maar in één keer de aftrekbaarheid van de hypotheekrente afschaffen, lijkt mij geen goed idee.''

Beide Kamerleden zijn lid van de commissie voor landbouw. Vanavond en morgen debatteert de Kamer over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Wat vindt u van elkaar?

Van Velzen: ,,Hij illustreert het zelf al. Hij is oerconservatief!''

Oplaat lacht, en zegt dan: ,,Ik vind het niet erg om conservatief genoemd te worden. Wat goed is, moet je willen behouden.''

Van Velzen: ,,Wat ik erg in hem waardeer is dat hij ondanks onze grote tegenstellingen het debat met humor voert. Zulke meningsverschillen met mensen van GroenLinks zouden heel zure welles-nietes-debatten worden. Waar ik wel moeite mee heb, is dat hij op beslissende momenten zijn keutel intrekt.''

Zich nu direct tot Oplaat richtend: ,,Dat deed je in het mestdebat met Veerman (over de strengere Europese normen, red.). Toen de minister het machtswoord uitsprak, bond je in. En toen Wilders (die later de VVD-fractie verliet, red.) problemen kreeg met zijn tienpuntenplan, steunde je hem niet. Heb je wel ballen?''

Oplaat, lachend: ,,Jazeker, maar ik denk niet dat mevrouw Van Velzen degene is aan wie ik ze zou willen laten zien. Wat betreft de kritiek: ik probeer er het uiterste uit te slepen. Maar als de minister het `onaanvaardbaar' uitspreekt, houdt het op. We laten een minister niet vallen over het mestbeleid. En het plan van Wilders en mij was een tienstellingenplan, die we samen zouden verdedigen in openbare debatten. Maar Wilders heeft, nog voor de discussie op gang kwam, daar een paar stellingen uitgelicht en er ononderhandelbare standpunten van gemaakt. Daarom deed ik niet meer mee. Hij zegt dat het vrije woord hem is ontnomen. Onzin, hij heeft er nooit gebruik van gemaakt.''

,,Ik vind Krista een heel goede parlementariër, maar ik benader haar met argwaan. Ik ben rechtschapen opgevoed en heb er moeite mee dat ze jarenlang in een kraakpand heeft gewoond. Al is kraken voor een groot deel gelegaliseerd, voor mij blijf het diefstal van andermans eigendom.''

Van Velzen: ,,Leegstand is diefstal.''

Wat vindt u van Veerman?

Van Velzen: ,,Ik vind zijn analyse over de veehouderij, dat het duurzamer en diervriendelijker moet, erg goed. Ik mis alleen de maatregelen waarmee hij zijn visie wil realiseren. Hij legt de verantwoordelijkheid volledig bij de consument, terwijl die juist sturing van de overheid wil.''

Oplaat: ,,Absolute onzin, dat wil de consument helemaal niet. Je ziet het weer met de prijzenslag: de consument wil een veilig stukje vlees voor een lage prijs. Voor de rest interesseert het hem niets.

,,Ik vind Veerman een aimabele man die te veel bijbelse teksten uitspreekt. Hij heeft een warme uitstraling, hij heeft het hart op de goede plaats, maar hij moet zakelijker worden. Met filosofische Ot en Sien-verhalen kun je geen boterham smeren.''

Van Velzen: ,,Hij poldert te veel.''

Oplaat: ,,Inderdaad, als hij het even niet weet, richt hij weer een praatclub op. Hij moet regels schrappen, en niet alleen van die regels die toch al niet meer gebruikt werden. Een groot probleem is bijvoorbeeld de bedrijfsovername. Veel boeren willen hun bedrijf wel verkopen, maar kunnen dat niet want ze moeten dan een veel te hoge belasting betalen. Dat was vorig jaar al aan de orde, maar er is niets gebeurd. Ik zou zeggen: minder filosoferen en ruim baan voor de ondernemer.''

Van Velzen: ,,Hij moet ook in Europa meer met de vuist op tafel slaan, bijvoorbeeld over het non-vaccinatiebeleid. Ik wil een minister die zijn spierballen laat rollen in Europa.''

Oplaat: ,,Dat vind ik ook. We hebben een Europees dierenwelzijnsoffensief nodig. Volgens afspraak wordt de legbatterij in de EU in 2013 afgeschaft. Spanje en Italië willen daar nu onderuit, terwijl Nederlandse pluimveehouders veel geld in nieuwe kooien hebben geïnvesteerd. Dan moet Veerman zeggen: afspraak is afspraak. Maar ik heb hem niet gehoord.''

Van Velzen: ,,En als hij bij terugkomst over een voorstel zegt: `Er was geen draagvlak', dan vind ik dat te summier. Onze Deense collega's krijgen het stenogram, zodat ze kunnen zien wat hun minister precies heeft gedaan.''

Oplaat: ,,Dat gaat mij te ver, ik vertrouw hem op zijn woord.''

Van Velzen: ,,Ik wil het kunnen controleren. Als het landbouwbeleid in Brussel bepaald wordt, wil ik weten wat daar gebeurt.''

Dit is het zevende tweegesprek tussen Kamerleden aan de vooravond van begrotingsbehandelingen. De vorige afleveringen verschenen op 5, 12 en 26 oktober en op 1, 2 en 3 november.

    • Arnoud Veilbrief