LTO: Schrap noodoverloop

De noodoverloopgebieden om overstromingen te voorkomen zijn niet nodig, zegt de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) op basis van een recent Duits-Nederlands Onderzoek. LTO dringt er bij de Tweede Kamer op aan deze gebieden te schrappen uit de Nota Ruimte van het kabinet. Volgens LTO zal de waterafvoer bij Lobith minder hevig zijn dan het kabinet verwacht. Daardoor kan worden afgezien van het reserveren van de gebieden Ooijpolder, Rijnstrangen en Beerse Overlaat om het overtolige water op te vangen.