Kustwacht bepleit voor waddengebied

Een werkgroep moet onderzoeken of er een gemeenschappelijke kustwacht kan worden opgericht om adequaat te kunnen reageren bij scheepsrampen in het waddengebied. Dit is een van de aanbevelingen van het trilaterale Waddenzee Forum, een platforum van belanghebbenden in Duitsland, Denemarken en Nederland.

De 41 leden van het Waddenzee Forum stelden gistermiddag op een conferentie in Dokkum een lijst van 35 aanbevelingen op om de veiligheid in het gebied te verbeteren. Die werd aangeboden aan vertegenwoordigers van overheden in het waddengebied. Scheepsongelukken worden beschouwd als bedreigingen van de waddenregio. Het forum maakt zich zorgen over de gevolgen van scheepsrampen voor het ,,kwetsbare zeegebied''. Volgens secretaris Jens Enemark van het internationale Waddenzeesecretariaat moet de samenwerking tussen de kustwachten uit de drie landen bij een ramp naadloos op elkaar aansluiten. ,,Je zag bij de ramp met de Pallas, dat dit niet het geval was.'' De Pallas strandde in 1998 op een zandbank bij het Duitse eiland Amrum. Er stroomde 40.000 liter olie uit het schip, waardoor duizenden vogels stierven.

Volgens Enemark is er een gemeenschappelijke organisatie nodig die direct kan besluiten tot inzet van materieel om de ramp te bestrijden. Ook moet er tussen de waddenzeestaten een noodbergingsprotocol worden opgesteld. Daarin moet worden opgenomen dat 24 uur per dag bergingsslepers moeten zijn gestationeerd die binnen twee uur een rampschip kunnen bereiken.

Burgemeester R. Cazemier van het Friese Dongeradeel wil dat de verantwoordelijkheid voor rampenbestrijding op het wad in handen komt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Nu ligt die nog bij de Friese commissaris van de koningin.