Het verzwegen probleem

De omroepen van Nederland 3 besteden deze week op televisie, radio en internet uitgebreid aandacht aan kindermishandeling. De themaweek die zondag is begonnen en waaraan NPS, VARA, VPRO en RVU meedoen, is een initiatief van Carla Boos van het geschiedenisprogramma Andere tijden die het probleem `uit de taboesfeer' wil halen. De omroepen noemen kindermishandeling ,,hét verzwegen probleem van Nederland''. Naar schatting (op basis van Amerikaans onderzoek, officiële cijfers over de situatie in Nederland ontbreken volgens de omroepen) sterft in Nederland elke week een kind aan mishandeling of verwaarlozing door ouders. Uit onderzoek van het ministerie van Justitie blijkt dat van alle 16-jarige meisjes 8 procent ernstig seksueel is misbruikt door een familielid.

In verschillende programma's wordt aandacht besteed aan het `geheime geweld'. Vanavond in Werken aan werk en het geschiedenisprogramma Andere tijden. Werken aan werk portretteert de Utrechtse jeugdarts Ben Rensen die gespecialiseerd is in problemen rond kindermishandeling. Hij strijdt al jaren tegen de verwaarlozing van kinderen en Rensen heeft dagelijks te maken met de gevolgen van mishandeling. Hij zet zich op scholen in om het onderwerp aan de kaak te stellen. Andere tijden gaat na wat er met de kinderen uit een Helders gezin is gebeurd. In de jaren zestig werden alle zeven kinderen uit huis geplaatst wegens verwaarlozing. Vier zussen praten over het falen van de hulpverlening.

Het radioprogramma Dubbel-O op 747AM fungeert als reactietelefoon waarin iedere ochtend tussen half twaalf en twaalf uur deskundigen met kijkers en luisteraars napraten over de onderwerpen van de avond tevoren.

Andere tv-programma's die deze week aandacht besteden aan kindermishandeling zijn het jeugdblok Z@ppelin, B&W op woensdag, Zembla en VPRO's import op donderdag, Schooltv-weekjournaal en Cinema 3 op vrijdag en tot slot op zaterdag Gewe(e)st, Het Lagerhuis en NOVA Politiek. Het `geheim geweld' is dagelijks op de radio bij Dubbel-O, Knooppunt Kranenbarg ('s ochtends op Radio 2), GIEL! ('s ochtends op 3FM) en in het programma rond het middaguur bij de Wereldomroep, waarin correspondenten verslag doen over kinderhandel, -prostitutie en kindsoldaten.

Kijk voor programmainformatie op www.geheimgeweld.nl.