Half miljoen gevallen van geweld in huis

De politie schat dat in Nederland jaarlijks honderdduizenden gevallen van huiselijk geweld plaatsvinden. Sinds april van dit jaar registreren de 25 korpsen huiselijk geweld op dezelfde manier, waardoor een landelijke schatting gemaakt kan worden.

De eerste resultaten van deze aanpak zijn vandaag bekendgemaakt.

Onder huiselijk geweld rekent de politie niet alleen lichamelijke mishandeling (36 procent van de gevallen), maar ook psychisch geweld (47 procent), bedreiging (11 procent), seksueel geweld (3 procent) en stalking (3 procent).

Het grootste deel van het geweld, bijna 80 procent, is gericht tegen de partner of ex-partner, in 9 procent zijn kinderen het mikpunt. Bij alle soorten is het slachtoffer meestal een vrouw, gemiddeld in 82 procent van de incidenten. Tweederde van de slachtoffers van seksueel geweld is jonger dan 24 jaar.

Voor het onderzoek gebruikte de politie de gegevens van de incidenten die de korpsen in de periode mei-augustus registreerden. VÓór die tijd gebruikten de korpsen ieder hun eigen methode, waardoor de cijfers niet bruikbaar waren voor een landelijk overzicht. In de onderzoeksperiode kwamen er 18.785 meldingen binnen. Voor een jaar zou dat neerkomen op ruim 56.000 geregistreerde incidenten.

Projectleider commissaris G. Dijksman denkt dat het totaal aantal gevallen van huiselijk geweld in de praktijk rond de 500.000 ligt. Deze schatting is gebaseerd op een studie van het ministerie van Justitie uit 1997, waaruit bleek dat slechts 12 procent van de gevallen bekend is bij de politie.

Recenter onderzoek is niet beschikbaar. ,,Het zou kunnen zijn dat het percentage in de afgelopen jaren gestegen is en de schatting van 500.000 dus te hoog is'', zegt H. Ferwerda van onderzoeksbureau Beke, dat de cijfers voor de politie verwerkte. Het aantal incidenten waarvan aangifte wordt gedaan, is sinds 1997 bijvoorbeeld flink gestegen. ,,Maar of er nu 450.000 of 500.000 incidenten zijn, het signaal is duidelijk.''

Over het aantal slachtoffers heeft de politie nog geen gegevens. In veel gevallen is huiselijk geweld ,,schering en inslag'', zegt Ferwerda. Volgens Dijksman is het slachtoffer gemiddeld 33 keer mishandeld voordat de situatie bij de politie bekend wordt. Verder is niet duidelijk hoe de verschillen tussen autochtone en allochtone slachtoffers liggen.