Godslastering niet harder aangepakt (Gerectificeerd)

Minister Donner (Justitie, CDA) heeft vanmorgen tegenover premier Balkenende, vice-premier De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing, D66) en minister Verdonk (Vreemdelingenbeleid, VVD) afstand genomen van zijn aankondiging dat godslastering strafrechtelijk harder wordt aangepakt.

Dit heeft een woordvoerder van Donner vanmorgen bevestigd. Donner en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) hebben de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd, zegt een betrokkene, die van ,,een misverstand' spreekt. De beide ministers schreven vorige week aan de Kamer dat het kabinet eerder heeft aangekondigd de mogelijkheden te onderzoeken voor verruiming van strafbaarstelling van belediging en godslastering. Die mededeling is nooit gedaan.

In de brief van vorige week kondigden Donner en Remkes een aantal maatregelen aan om extremisme beter te bestrijden. Dit naar aanleiding van de moord op de cineast Theo van Gogh, op 2 november jongstleden. De verdachte van de moord op Van Gogh, de Nederlands-Marokkaanse Mohammed B., zou radicaal-extremistische motieven voor zijn daad hebben.

In het overleg met Balkende vanmorgen zou Donner volgens betrokkenen hebben toegegeven dat hij de passage over aanpak van godslastering in de brief over de moord op Van Gogh op het laatste moment heeft toegevoegd. De beide vice-premiers, De Graaf en Zalm (Financiën, VVD), hebben de uiteindelijke versie van de brief niet goedgekeurd. Zij hebben slechts conceptversies van de brief geaccordeerd.

Volgens De Graaf, binnen het kabinet belast met de grondrechten, is in mei juist overeengekomen dat er geen extra wettelijke maatregelen nodig waren om onder meer de vrijheden van meningsuiting en godsdienst te garanderen. In de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving stelt het kabinet dat godsdienstbeleving in de eerste plaats de eigen verantwoordelijkheid is van burgers. De Graaf vindt dat aan die nota niets moet worden afgedaan, en hij kreeg daarvoor vanmorgen steun van premier Balkenende en minister Verdonk. Ook Donner heeft vanmorgen gezegd dat de nota Grondrechten het kabinetsbeleid verwoordt.

Een woordvoerder van Justitie zegt desgevraagd dat het kabinetsonderzoek waarnaar Donner en Remkes vorige week verwezen is aangekondigd in een brief van Donner aan de Kamer van 28 april dit jaar. Die brief gaat echter over haat zaaien, artikel 137d en 137e van het wetboek van strafrecht, en volgde op een Kamerdebat over de Amsterdamse El Tawheed-moskee.

,,In het licht van de thans actuele discussie', schrijft Donner, ,,zullen wij opnieuw bezien in hoeverre er aanleiding bestaat het juridisch instrumentarium inzake het zaaien van haat aan te scherpen.' Verderop in de brief staat: ,,In de tweede plaats is de inzet van het strafrecht niet steeds het meest effectieve middel om afkeurenswaardige verschijnselen in onze samenleving te beteugelen.' [Vervolg GODSLASTERING: pagina 2]

GODSLASTERING

VVD-leider: godslastering mag uit strafrecht

[Vervolg van pagina 1] Dat geldt in het bijzonder wanneer het uitlatingen betreft waarin levensbeschouwlijke, godsdienstige of maatschappelijke opvattingen worden uitgedragen.' Justitie zegt dat het vorige week aangekondigde onderzoek naar belediging en godslastering ,,in het verlengde ligt' van het haatzaai-onderzoek. ,,Alles hangt met alles samen.'

Een eventueel onderzoek naar het verruimen van de strafbaarstelling van belediging of godslastering is voor eigen rekening van Donner en is geen kabinetsbeleid, zo is volgens betrokkenen overeengekomen. Overigens was minister Remkes, mede-ondertekenaar van de brief van vorige week, vanmorgen niet uitgenodigd in het Torentje van de premier. Vrijdag zou de kwestie nog aan de orde komen in het wekelijks kabinetsberaad.

De Kamer zou de verwarring over de strafbaarstelling van godslastering vanmiddag bespreken. Zowel D66 als de VVD hebben laten weten het betreffende artikel helemaal uit het wetboek van strafrecht te willen halen. D66'er Van der Laan zei maandag dat de bestaande regels ten aanzien van discriminatie voldoende zijn om ook godslastering aan te pakken. VVD-leider Van Aartsen zei gisteren op een politieke bijeenkomst in Stompetoren dat wat hem betreft ,,artikel 147 er nu helemaal uit kan'.

Betrokkenen zeggen dat binnen het kabinet een strijd woedt tussen de christendemocratische en liberale opvatting over godslastering. Ook zou het feit dat de godslastering door Donner's grootvader in het wetboek van strafrecht gebracht is bij de minister meespelen in zijn aankondiging de strafbaarstelling te willen verruimen.

Gisteren zei premier Balkenende voor Radio 1: ,,Het is zo dat iedereen denkt vanuit een eigen kader, dat is ook niet erg. Ik constateer dat het kabinet vorige week een brief heeft gestuurd. Een brief ondertekend door de ministers Remkes en Donner, mede namens mevrouw Verdonk, waarin dat onderzoek wordt aangekondigd, althans wordt herhaald wat betreft belediging en godslastering. En dat is een opdracht die zij zich hebben gesteld in die brief en daar wordt natuurlijk ook mee doorgegaan.'

VRIJE WOORD pagina 9

KUNSTENAARS pagina 10

Rectificatie

Godslastering

In het artikel Godslastering niet harder aangepakt (16 november, pagina 1) bevestigde een woordvoerder dat minister Donner zijn aankondiging godslastering strafrechtelijk harder aan te pakken heeft ingetrokken. De woordvoerder zei echter dat Donner de nota Grondrechten in een pluriforme samenleving heeft onderschreven. Volgens die nota is de strafrechtelijke en grondwettelijke beschermwaardigheid voldoende gewaarborgd waar het godsdienstvrijheid betreft.