Eerste Kamer dreigt met afkeuring

De CDA-fractie in de Eerste Kamer heeft vandaag gedreigd tegen de deconstitutionalisering van de burgemeestersbenoeming én tegen de direct door de bevolking gekozen burgemeester te stemmen.

Het standpunt van het CDA ten aanzien van de gekozen burgemeester – die onderdeel is van het regeerakkoord – was voor de PvdA aanleiding te speculeren over de val van het kabinet Balkenende II, volgend voorjaar in de Eerste Kamer.

CDA-fractieleider Werner herinnerde er vanmorgen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Eerste Kamer nadrukkelijk aan dat zijn fractie in het verleden (onder het kabinet Paars II) tegen de deconstitutionalisering heeft gestemd.

Zeer afkeurend was Werner over de wijziging van de Gemeentewet over de door de bevolking gekozen burgemeester die minister De Graaf (D66) inmiddels naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Werner noemde ook het advies van de Raad van State over De Graafs wetsontwerp ,,zeer kritisch''.

Zonder steun van het CDA ontstaat in Eerste Kamer niet de tweederde meerderheid die nodig is voor de tweede lezing van grondwetswijziging, waarmee de Tweede Kamer juist heeft ingestemd. De verwijdering uit de Grondwet van de bepaling dat de Kroon de burgemeester benoemt, is een voorwaarde voor elke verdere verandering op dit punt, zoals de invoering van de direct gekozen burgemeester.

De Algemene Beschouwingen in de Eerste Kamer hebben plaats in aanwezigheid van premier Balkenende, in tegenstelling tot die in de Tweede Kamer waar de minster-president, die toen ziek was, werd vervangen door vice-premier Zalm. De Eerste Kamer heeft de algemene politieke beschouwingen drie weken uitgesteld, opdat de premier er na zijn herstel bij zou kunnen zijn.

Oppositielid Noten van de Eerste-Kamerfractie van de PvdA zei ,,visioenen'' te hebben over een kabinetscrisis, wanneer volgend jaar de gekozen burgemeester in de Eerste Kamer aan de orde zal zijn. Hij omschreef de plannen van De Graaf – ook die over de hervorming van het kiesstelsel – als ,,ongenuanceerde en onvoldragen plannetjes''.

CDA (23 zetels) en PvdA (19) beschikken samen over een meerderheid in de Eerste kamer: 42 van 75 zetels. De coalitie van CDA, VVD (15 zetels) en D66 (3) heeft er een meerderheid van 41 zetels.