Dokkumers kopen eigen MRI-scanner

Door rommelmarkten, concerten, collectes in kerken, jongerenfeesten en sponsorlopen, maar vooral door giften heeft de bevolking van Noordoost-Friesland een half miljoen euro bijeengebracht voor de aanschaf van een MRI-scanner voor ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum.

De MRI-scanner, waarmee onder meer hersenen, spierweefsel en het zenuwstelsel gedetailleerd in beeld kunnen worden gebracht, kost in totaal 700.000 euro. Het ziekenhuis draagt zelf 200.000 euro bij, maar had te weinig eigen vermogen om de scanner aan te schaffen.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een ziekenhuis in Nederland dankzij een spontane publieksactie een medisch apparaat kan aankopen. De scanner is al in werking, maar wordt zaterdag feestelijk in gebruik genomen.

Volgens secretaris Peter van der Mark van de raad van bestuur van ziekenhuis Talma Sionsberg is de respons uit de bevolking een grote verrassing. ,,We wisten dat we op de mensen konden rekenen, maar dat de actie zo'n grote omvang zou krijgen niet.'' Het bewijst naar zijn mening welk groot belang de bevolking hecht aan de aanwezigheid van een streekziekenhuis.

De actie ging in januari van start en resulteerde tot nog toe in een opgehaald bedrag van 410.000 euro. Eind dit jaar zal naar verwachting het half miljoen gehaald zijn. De Noord-Friese bevolking organiseerde onder meer twee benefietconcerten waar bekende Friese musici belangeloos optraden. Ook werden collectes gehouden in kerken. In de hal van het kleinste ziekenhuis van Nederland (138 bedden) stond een grote collectebus.

Het Dokkumer ziekenhuis had slechts één dag per week de beschikking over een mobiele scanner uit Leeuwarden. ,,Mensen moesten of naar Leeuwarden of Groningen reizen, waar in het verleden wachtlijsten bestonden'', aldus Van der Mark. ,,Bovendien wordt de MRI-scanner vaak ingezet, ook bij patiënten die al in het ziekenhuis liggen. Die bespaar je nu een rit van drie kwartier naar Leeuwarden.''