Controle EU-geld nog onvoldoende

De Europese Rekenkamer is nog steeds ontevreden over de wijze waarop de Europese Commissie haar uitgaven controleert.

Pagina 4