Cijferjanboel twistpunt bij Grieken

De Europese Commissie daagt Griekenland voor het Hof wegens valse financiële informatie. De kwestie is koren op de molen van de gepolariseerde Griekse politiek.

,,Kijk nu wat je hebt aangericht.' Dit verwijt tot de minister van Financiën Jorgos Alogoskoúfis overheerst in de Atheense oppositiekranten na de rampzalige berichten uit Brussel (zie inzet). Het was Alogoskoúfis die na de rechtse verkiezingsoverwinning in maart overging tot de `registratie' van de economische situatie waarbij alle gegevens van de voorgaande – socialistische – regering-Simitis werden nagekeken, teruggaand tot 2001.

Dit leidde tot de slotsom dat de begrotingen van de PASOK vier jaar lang in feite een tekort hadden vertoond van aanzienlijk meer dan 3 procent, het maximum waarin het Europese Stabiliteitspact voorziet. De regering-Simitis had de gegevens `stelselmatig vervalst'. In Brussel nam men de beschuldigingen over.

Terwijl oud-premier Simitis zelf een opvallend zwijgen in acht nam, steeg in de rest van het oppositiekamp een geloei op. De manier waarop de zaak in Brussel was aangebracht, was een aantasting van het Grieks nationaal belang die aan verraad grensde. De aangevallen minister Aikos Christodoulákis kwam met de stelling dat de rekenaars van Alogoskoúfis simpelweg een andere, in Europa minder gangbare methode hadden toegepast. Daarbij werden onder andere de militaire uitgaven opgeteld bij het negatieve saldo van dat jaar in plaats van in het jaar waarin het bestelde materiaal zou worden geleverd. Ook de steun aan overheidsbedrijven zou als uitgaven zijn genoteerd in plaats van als `investering'.

Steeds weer kwam de PASOK ook met de theorie dat de `registratie' erop uit was geweest een zo zwart tableau van de economische situatie te schetsen dat de regering zich ontheven kon achten van de taak al haar verkiezingsbeloften van eerder dit jaar waar te maken. Ook binnen het regeringsfront was niet iedereen gelukkig met de tactiek van de minister van Financiën. Athene's grootste krant, Ta Nea, kwam met een kritisch manifest dat uit regeringskringen afkomstig zou zijn, waarin werd gesteld dat de registratie ,,te ver terug zou zijn gegaan'. Maar de naam van de schrijver ontbrak en de regering sprak van een `falsificatie'.

Wat er nu is gebeurd, snijdt ook in het vlees van de regering. Brussel kijkt niet naar links of rechts, maar interesseert zich alleen voor `de Griekse economie'. De oppositie spreekt van een `boemerang' en Christodoulákis neemt zelfs de term `nationale catastrofe' in de mond. Eurostat is op eigen houtje doorgegaan met het bekijken van cijfers van eind vorige eeuw, waar de registratie van Alogoskoúfis `niet aan toe was gekomen'.

In het jaar 1999, waarin de beslissing moest worden genomen over Athene's toetreding tot de euro, zou er een tekort zijn geweest van 3,4 procent, het jaar daarop 4,1. Hoewel ook hier het door Christodoulákis – en zijn voorganger Jannos Papandoníou – aangevallen berekeningssysteem is toegepast, zal het de socialistische ministers nóg moeilijker vallen zich geheel vrij te pleiten. Misschien kunnen zij voordelen ontlenen aan het feit dat de Grieken vanouds aardigheid hebben in Odysseus en zijn slimheden.

Voor de regering-Karamanlis wordt het grootste probleem dat de Ecofin op grond van haar bevindingen zeker zal aandringen op een nog stringenter versoberingsbeleid, waarvan de gevolgen al op haar volgende conferentie, gepland voor 7 december, op tafel moeten komen. Zij gelooft niet in Alogoskoufis' toezegging dat het tekort in 2005 tot 2,8 procent zal zijn teruggebracht. ,,De registratie heeft ertoe geleid dat de Griekse economie onder voogdij is geplaatst', aldus de oppositie.

Rectificatie / Gerectificeerd

Tempel

De foto bij het artikel Cijferjanboel twistpunt bij Grieken (16 november, pagina 15) toont niet de Akropolis, maar de tempel van Zeus die daarbij in de buurt staat.

    • Frans van Hasselt