Beste studenten zijn gering in aantal

Het plan van de staatssecretaris, om de financiering van het hoger onderwijs afhankelijk te maken van het aantal studenten, zou tot gevolg kunnen hebben dat het niveau daalt en dat de diploma's devalueren. Als een docent of hoogleraar de beste studenten wil selecteren, dan stelt hij hoge eisen bij de tentamens of bij de toelating. De beste studenten zijn gering in aantal. Bij dit beleid raakt de docent dus in geldnood. Het enige wat hij kan doen om het budget van zijn faculteit op te krikken, is zijn eisen verlagen.

    • Drs.J. Kuijlaars