Beperkte deelname EU-macht

Nederland wil zijn deelname aan Europese militaire eenheden voor snelle interventie beperken tot twee zogeheten battle groups, een met de Britten en een met de Duitsers.

Een plan voor een derde, geheel uit Nederlandse militairen bestaande eenheid, dat leefde op het ministerie van Defensie, is gesneuveld.

Dit heeft een woordvoerder van Defensie vanmorgen verklaard. Het ANP meldde gisteren dat naaste medewerkers van de chef-defensiestaf, generaal Dick Berlijn, de mogelijkheid van zo'n eigen interventie-eenheid hebben onderzocht. Een van hen sprak er onlangs over op een symposium van de Nederlandse Officieren Vereniging. Berlijn zelf heeft het plan uiteindelijk echter ,,afgeschoten'', aldus het ANP.

De woordvoerder deed de kwestie vanmorgen af als onbetekenend. Het plan had minister Kamp nooit bereikt, zei hij. Het strandde volgens hem wegens politieke onhaalbaarheid. ,,Zo'n eigen eenheid is niet gewenst in verband met het toetsingskader dat de Tweede Kamer toepast bij zulke interventies. Dat schrijft voor dat we liefst met een groot land erbij opereren, niet alleen. Het zou anders ook wel wat veel worden voor een klein land als Nederland.''

De Europese ministers van Defensie komen begin volgende week onder Nederlands voorzitterschap bijeen in Brussel om te bespreken hoeveel elk land kan en wil bijdragen aan de snelle interventie-eenheden, die de Europese Unie wil opzetten. De battle groups, elk bestaand uit zo'n 1.500 militairen, moeten desgewenst binnen een week kunnen worden ingezet om crisissituaties waar ook in de wereld te helpen beheersen.

Minister Kamp heeft al eerder laten weten dat Nederland samen met de Britten een battle group zal vormen. Daarnaast wordt er ook een groep met de Duitsers gevormd. Ook Finland zal aan die laatste groep nog een kleine bijdrage leveren, zo is afgesproken. In totaal wil de EU negen groepen vormen, die de komende jaren operationeel moeten worden.

De snelle interventie-eenheden maken deel uit van de pogingen van de EU-staten om hun krachten op het terrein van defensie meer te bundelen dan tot nu toe. Veel landen, waaronder Nederland, onderstrepen daarbij overigens dat deze Europese defensie-inspanningen niet ten koste mogen gaan van de samenwerking met de Amerikanen in NAVO-verband.