Belastingvoordeel voor werkende gepensioneerde

Gepensioneerden die na hun 65ste verjaardag blijven doorwerken, kunnen vanaf 2006 rekenen op een extra belastingvoordeel.

Staatssecretaris Wijn (Belastingen, CDA) kondigde dit gisteren aan tijdens de behandeling van het Belastingplan 2005 in de Tweede Kamer. Een voorstel van GroenLinks en SP om de zelfstandigenaftrek, een aftrekpost op de belastingen voor zelfstandige ondernemers, in stand te houden voor 65-plussers, kreeg ook de steun van de staatssecretaris. ,,Er zitten haken en ogen aan, maar het kabinet wil wel die kant op'', zei Wijn. Twee maanden geleden heeft Kamerlid De Nerée tot Babberich (CDA) voorgesteld om werknemers die na hun 65ste willen doorwerken, een belastingkorting van 10 procent te geven op het extra inkomen. Deze Specifieke Ouderenkorting (SPOK) wil het kabinet eveneens doorvoeren.

Wijn kondigde verder aan dat in 2006 de huidige schijven en tarieven van de inkomstenbelastingen gestroomlijnd zullen worden.

Met steun van de regeringsfracties gaat de stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting naar 30 procent in 2007 door. De oppositiepartijen hielden tevergeefs een pleidooi om de vennootschapsbelasting minder of helemaal niet te verlagen. Zij zijn van mening dat de verlaging vooral aan grote ondernemingen ten goede komt, en minder aan het midden- en kleinbedrijf.

De verlaging van de vennootschapsbelasting kost ruim 1 miljard euro, die wordt opgebracht door verschuiving van lasten. De regeringspartijen CDA en VVD bepleitten een beperking van de verhoging van de energiebelasting, die vooral voor het midden- en kleinbedrijf een lastenverzwaring betekent. Kamerlid Vendrik (GroenLinks) pleitte ervoor om grote bedrijven en de glastuinbouw meer te laten betalen aan de energieheffingen. Ook CDA en VVD willen het midden- en kleinbedrijf tegemoetkomen door de stijging van de energieheffing te beperken.

De oppositiepartijen willen dat de belasting op arbeid verlaagd wordt in plaats van de winstbelasting. Ze menen dat de inmiddels weer afgeschafte Specifieke Afdrachtskorting (SPAK), een subsidie voor werkgevers als ze langdurig werklozen aannemen, meer werkgelegenheid oplevert dan lagere winstbelasting voor ondernemingen.

Kamerlid Crone (PvdA) bepleitte een uitkering van 82 euro per persoon of 164 euro per gezin voor mensen met een inkomen tot modaal. Hiervoor wil hij het toptarief van de inkomstenbelasting verhogen van 52 naar 55 procent.

De kleine christelijke partijen, met steun van SP, GroenLinks en in mindere mate PvdA, hielden een pleidooi om de voorgenomen afschaffing van het grijze kenteken voor bestelauto's voor particulieren per 1 juli 2005 te verzachten. Voor ondernemers blijft het grijze kenteken gehandhaafd na een lobby van onder meer de autobranche.