Basiskennis van geschiedenis verplicht

Het artikel van Hans Blom (NRC Handelsblad, 9 november) over het huidige geschiedenisonderwijs verdient bijval en lof, maar ook nadere toespitsing op de praktijk van het onderwijs. Het vierde Principe voor Integratie in de EU luidt: nieuwkomers moeten basiskennis opdoen van taal, geschiedenis en instellingen van de samenleving. Derhalve zou de eis van Blom tot verplicht geschiedenisonderwijs allereerst en vooral moeten worden ingevoerd op het vmbo en mbo. Daarbij dient het zwaartepunt niet te liggen bij onderwijs aan 12-jarigen, maar bij 15/16-jarigen. Jonge leerlingen beleven geschiedenis hoofdzakelijk als losstaande episoden. Begrip voor continuïteit en samenhang ontbreekt nog. Vanaf 15-16 jaar ontstaan de mogelijkheden zich existentieel betrokken te voelen bij het verleden. Dat is een kernbijdrage voor de vorming van iemands identiteit.

    • J.C.M. Greep den Haag