Afbraak van lelijk paleis van Duite keizers

In de voorbeschouwing op 8 november op het tv-programma `Andere Tijden' is Michel Krielaars van mening dat het jammer is dat het DDR-Palast der Republik in Berlijn wordt afgebroken om plaats te maken voor een `retroversie van een lelijk negentiende-eeuws stadspaleis'. Dat lelijke paleis `van de Duitse keizers' is het in 1698 door Andreas Schlüter ontworpen Stadtschloss voor de Pruisische koningen, waar veel later gedurende enkele decennia de Duitse keizers resideerden (1871-1918). Schlüters Stadtschloss wordt in de vakliteratuur beschouwd als een van de hoogtepunten van de Europese barokarchitectuur, waarvan de moedwillige afbraak in 1950 door de DDR-regering als een zuivere vorm van vandalisme kan worden beschouwd. Er stond indertijd nog genoeg overeind om het te restaureren. Het is niet meer dan een daad van rechtvaardigheid dat het DDR-paleis wordt neergehaald. Om een idee te krijgen van het hoge niveau van Schlüters kunnen, zou Krielaars even schuin naar de overkant van Unter den Linden kunnen kijken, naar het Zeughaus. Dat is ook van Schlüter en staat er gelukkig nog wel, thans in gebruik als het Duits Historisch Museum. Een portaal met balkon van het Stadtschloss bleef behouden, omdat van daaruit Karl Liebknecht in 1918 de Duitse Republiek uitriep. Het is ingemetseld in het voormalige Staatsratsgebäude der DDR. Het moment van de afbraak van het Palast der Republik staat trouwens op dit moment nog steeds niet vast en of er inderdaad een replica van het oude paleis voor terugkomt, nog minder.

    • Marlite Halbertsma