Vlaams Blok verder als Vlaams Belang

Het extreem-rechtse Vlaams Blok heeft zichzelf gisteren ontbonden en zijn naam veranderd in Vlaams Belang. Het partijcongres nam dit besluit, na de veroordeling wegens racisme vorige week in cassatie, wat neerkwam op een verbod voor het Blok.

,,We veranderen van naam, maar niet van streken'', zei partijvoorzitter Frank Vanhecke tijdens de bijeenkomst. Hij zei ook dat de leuze `Eigen volk eerst' in de gedachten van de partij zal blijven. Daarop stonden alle congresgangers op om de leuze te scanderen.

Vooruitlopend op de veroordeling wegens racisme haalde de partij onlangs de scherpe kantjes af van haar beginselprogramma. De Vlaamse onafhankelijkheid blijft een belangrijk programmapunt. Het Blok werd in 1977 opgericht als afsplitsing van de Volksunie uit onvrede met compromissen over de federalisering van België.

Bestuurder en parlementariër Gerolf Annemans uitte gisteren tijdens het partijcongres dreigende taal aan leden van de rechterlijke macht die verantwoordelijk zijn voor de veroordeling wegens racisme. ,,De namen van alle juridische hoofdrolspelers staan in het geheugen van deze jurist gegrift.''

Voor de naamsverandering, andere aanpassingen en een campagne om de nieuwe naam te promoten heeft de partij 1,5 miljoen euro uitgetrokken. Het Vlaams Blok was bij de regionale verkiezingen in juni de tweede partij met bijna een kwart van de stemmen.

Andere partijen hebben zich uiterst terughoudend uitgelaten over mogelijke samenwerking met Vlaams Belang. Sinds 1989 gold tegen het Vlaams Blok een cordon sanitaire tegen elke samenwerking.