Ministers zagen aan pijlers van democratie 5

In een oprisping van benepenheid pleit de christen-democraat Donner voor het aanpakken van godslastering. Voor een minister van Justitie heeft hij weinig kennis van de jurisprudentie. Hij lijkt niet te hebben gehoord van het `ezel-proces' tegen Gerard Reve, waarin het openbaar ministerie jammerlijk het onderspit dolf. Ik heb alle vertrouwen in de afloop van nieuw proces.

Een rechter met enig besef van logica, kan niet anders concluderen dan dat het onmogelijk is iemand die niet bestaat te belasteren.

    • Peter Hofman Kolk