Ministers zagen aan pijlers van democratie 3

Fijn dat de heren Donner en Balkenende nu zelf het gereedschap ter hand hebben genomen om één van de pijlers van de democratie door te zagen.

Ik zou ze erop willen wijzen dat het niet de vrijheid van meningsuiting is die de mens al eeuwenlang aanzet tot moord en doodslag, maar het geloof in een Almachtige God.

Het vrije woord is hier het slachtoffer, niet de dader en verdient als zodanig onze bescherming en koestering.

Het treft me in het diepst van m'n ziel dat de twee heren de schuld van de moord op Theo van Gogh impliciet bij hemzelf leggen en niet bij de werkelijke dader, het onverdraagzame moslimfundamentalisme.

    • Chantal van Leeuwen