Kamerlid: Bos dreigde fractie op te stappen

Partijleider en fractievoorzitter Wouter Bos (PvdA) heeft gedreigd op te stappen als een meerderheid van de fractie hem niet zou steunen bij een stemming over de gekozen burgemeester. Bos zei afgelopen dinsdag dat hij desnoods tegen een meerderheid van zijn eigen fractie in voor het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming zou stemmen en daarna ,,over verdere consequenties zou nadenken''.

Dat schrijft Tweede-Kamerlid Klaas de Vries dit weekend in zijn weblog, zijn dagboek op internet. Bronnen binnen de fractie bevestigen de lezing van De Vries. Vorige week stemde de Kamer over het uit de Grondwet halen van de burgemeestersbenoeming. Daarvoor is een tweederde meerderheid nodig, omdat het een grondwetswijziging betreft.

De eerste stemmingsronde hierover was nog onder Paars II, toen De Vries minister van Binnenlandse Zaken was. Toen steunde de PvdA het voorstel. Ook afgelopen dinsdag steunde een meerderheid van de fractie het voorstel, vier PvdA'ers stemden tegen: De Vries, Van Heteren, Van Dijken en Noorman-Den Uyl.

De Vries vindt dat een deconstitutionalisering slechts de weg vrij maakt voor de door de huidige coalitie van CDA, VVD en D66 gewenste direct gekozen burgemeester. De PvdA-leden spraken zich enkele weken geleden nog uit voor een door de raad gekozen burgemeester, tegen de zin van partijleider Bos, die voor een direct gekozen burgemeester is.

De Vries schrijft dat bij de discussie in de fractie dinsdag zich een meerderheid aftekende om tegen te stemmen, totdat Bos het woord nam. ,,Desgevraagd legt Wouter uit, dat hij een meerderheid van de fractie die tegen zou willen stemmen niet zal volgen, maar met een aantal andere fractieleden de noodzakelijke minderheid in de Kamer voor verwerping onmogelijk zal maken. Daarna zal hij nadenken over verdere consequenties. Dan is het debat natuurlijk afgelopen'', aldus De Vries.

Volgens De Vries is het niet de eerste keer dat Bos met een machtswoord dreigt over dit onderwerp. Ook op het partijcongres in Groningen, vorig jaar, verklaarde Bos volgens De Vries een door de raad gekozen burgemeester ,,onaanvaardbaar'' te vinden.

De Vries: ,,Met kunst en vliegwerk werd een formulering gekozen waarmee hij kon leven. Het congres besloot dat als de fractie van het programma wilde afwijken, er eerst een ledenraadpleging moest plaatsvinden'', aldus De Vries. ,,Mooi democratisch dus. Bijna een jaar lang discussiëren in de PvdA, een studie van de commissie-Andeweg, een lange serie boeiende debatavonden in het hele land, een door het partijbestuur naar voren gehaald ledenreferendum met twintigduizend deelnemers, van wie tweederde zich uitspreekt voor een door de raad gekozen burgemeester. En het eindigt waarmee het begon, een machtswoord.''

Overigens was Klaas de Vries als lid van de commissie-Andeweg, die binnen de PvdA over de gekozen brugemeester adviseerde, nog voorstander van het uit de grondwet halen van de burgemeestersbenoeming.