Kabinet verdeeld over godslastering

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en integratie, VVD) neemt afstand van de nadruk die haar collega Donner (Justitie, CDA) legt op het strenger aanpakken van godslastering.

Verdonk verdenkt Donner ervan zich met deze maatregelen te willen aanpassen aan een ,,lager incasseringsniveau'', dat volgens Verdonk kenmerkend is voor de moslimgemeenschap in Nederland. Zij kan zich ,,niet voorstellen'' dat dit de bedoeling is, zo zei zij gisteren in het tv-programma Buitenhof.

Afgelopen zaterdag herhaalde Donner op het CDA-congres in Utrecht dat hij de wetten om godlastering aan te pakken strenger wil toepassen. De minister varieerde daarmee op het al langer bestaande kabinetsvoornemen de strafbaarstelling van belediging en godslastering te verruimen. Het voornemen hiertoe haalden Donner en minister Remkes (Binnenlandse Zaken, VVD) vorige week aan in hun brief naar de Tweede Kamer over het aanpakken van moslimradicalisme. Zij stuurden deze brief mede namens Verdonk, die laat weten zich niet tegen de maatregel zelf te verzetten.

Volgens Verdonk wilde Donner zaterdag echter ,,een signaal (..) afgeven vanuit de christen-democratische hoek''. De VVD-politica onderstreepte dat ook aan het prediken van homohaat en aan het achterstellen van vrouwen grenzen zijn die Donner niet benadrukte.

In de Tweede Kamer vindt woordvoerster Van der Laan van coalitiepartij D66 dat Donner op ,,een ongepast moment'' met zijn pleidooi komt. D66 twijfelt aan de aparte strafbaarstelling voor godslastering. ,,Daarmee maak je het beledigen van iemand vanwege zijn godsdienstige overtuiging, ernstiger dan beledigen wegens huidskleur of seksuele geaardheid'', aldus Van der Laan. Zij wil van Donner weten wat hij precies met zijn uitlatingen bedoeld heeft.

De PvdA meent dat zowel Donner als Verdonk voor een deel gelijk heeft. Kamerlid Wolfsen stelt dat Donner niet gepleit heeft voor aanscherping van de wetgeving over godslastering, maar het eerder toepassen ervan. ,,Dat laat voldoende ruimte voor de vrijheid van meningsuiting'' aldus Wolfsen. Hij vindt evenals Verdonk dat ,,mensen die de islam belijden hetzelfde incasseringsvermogen moeten hebben als protestanten of katholieken als hun geloof op de korrel wordt genomen.''

Donner krijgt steun van de streng-christelijke SGP. Volgens de SGP heeft Verdonk ,,eventjes niet opgelet'', gezien de brief van vorige week waaronder ook haar naam staat. Dat is volgens de partij ,,begrijpelijk en vergeeflijk,'', maar geen reden om Donner te bekritiseren. Volgens de SGP is de reactie van Kamerlid Van der Laan ,,een even voorspelbare als oudbakken antireligieuze reflex''. Tweede-Kamerlid Eerdmans (LPF) meent dat de uitlatingen van Donner ertoe kunnen leiden dat opiniemakers zich gemuilkorfd voelen.

godslastering: 3

hoofdartikel: pagina 9