Dekker: discussie renteafrek

Minister Dekker (VROM, VVD) acht het onvermijdelijk dat ook haar partij de aftrek van hypotheekrente ter discussie stelt. Dekker zegt dit vandaag in een interview met de Volkskrant.

Volgens de minister komt er een moment ,,dat iedereen van welke partij ook, dit onderwerp aan de orde moet stellen''. Ze verwijst onder meer naar de rapporten van de Organisatie voor Economische Samenwerrking en Ontwikkeling (OESO): ,,Die geven daar aanleiding toe''.

In een reactie laten de bewindslieden van Financiën, minister Zalm (VVD) en staatssecretaris Wijn (CDA) weten ,,geen enkele aanleiding te zien'' voor een discussie over dit onderwerp.

Volgens hen is de aftrek in de afgelopen tijd al voldoende beperkt. Ze wijzen op de beperking van de looptijd tot dertig jaar en het schrappen van de aftrek voor consumptieve bestedingen.

Minister Dekker zegt in het interview dat het volgende kabinet ,,een fundamenteel onderzoek'' moet organiseren waar ,,de hele woningmarkt bij wordt betrokken''. Het is volgens haar nodig om ,,het hele systeem''tegen het licht te houden. In deze regeerperiode zal er volgens haar echter niks veranderen: ,,Zo staat het in het regeerakkoord en dat schept rust en zekerheid voor miljoenen mensen''.