Crisis energietekort China in winter

In China dreigt een tekort aan energie de verwarming van de woningen van 200 miljoen stadsbewoners in gevaar te brengen. Dat meldt de Engelstalige krant de China Daily vandaag.

In de zomer kampte het land ook al met grote energietekorten, maar de gevolgen voor de gewone Chinese bevolking zullen in de winterse kou waarschijnlijk nog ernstiger zijn.

Zo beschikt Harbin, de hoofdstad van de Noord-Chinese provincie Heilongjiang, over voorraden die slechts voldoende zijn om in tweederde van de winterbehoefte te voorzien. Het kan in Harbin 's winters meer dan 20 graden vriezen. De hoofdstad Peking beschikt momenteel nog maar over de helft van de benodigde wintervoorraden, en in totaal 14 Chinese provincies kampen met tekorten. Ook de elektriciteitsvoorziening staat onder druk.

China is voor ongeveer 80 procent van zijn energiebehoefte afhankelijk van kolen. Niet alleen de winning, maar ook het transport van kolen blijft achter bij de behoefte. China produceerde in de eerste tien maanden van dit jaar volgens officiële cijfers weliswaar 16 procent meer kolen dan in het jaar daarvoor, maar zelfs dat is niet voldoende om de energiebehoefte in China's sterk groeiende economie bij te houden.

De staatsmijnen zitten bijna aan de top van hun productievermogen, waardoor het land afhankelijker wordt van vaak zeer onveilige, kleine privé-mijnen, die bovendien zeer inefficiënt produceren.

Het vervoer van kolen stelt China daarnaast voor steeds grotere logistieke problemen, vooral omdat de spoorwegen het aanbod niet snel genoeg kunnen verwerken. Daarom wordt er steeds meer kolen in overvolle vrachtwagens over de weg vervoerd, waardoor de wegen van de mijnen naar de steden meer en meer dichtslibben.

Veel energieleveranciers hebben het financieel moeilijk, doordat zij kampen met enorme betalingsachterstanden. Vroeger was het vrijwel altijd de werkgever die de verwarmingskosten voor zijn werknemers voldeed, maar dat systeem is met de overgang van een planeconomie naar een meer marktgerichte economie afgeschaft. Veel flatgebouwen zijn echter zo gebouwd dat de hele flat, en soms zelfs hele woonwijken, alleen via één centraal systeem kunnen worden verwarmd. Dat systeem wordt elk jaar op een vaste datum aangezet. Bewoners kunnen hun eigen energieverbruik niet reguleren, en voor de leverancier is het onmogelijk de energietoevoer naar een woning te staken zonder ook de buren in de kou te zetten.

China zet alles op alles om zo snel mogelijk nieuwe energiecentrales te bouwen. Overheidsfunctionarissen voorspellen echter dat het energietekort nog zeker één of twee jaar zal aanhouden.