Blokland betuigt spijt

Europarlementariër Hans Blokland van de Christenunie heeft dit weekeinde erkend `fouten te hebben gemaakt' ten aanzien van zijn onkostenvergoeding.

Met zijn deemoedige toespraak van twee minuten, zaterdag op het congres van de ChristenUnie in Doorn, betuigde Blokland `spijt' voor zijn optreden.

Blokland voorkwam daarmee dat op het congres een motie in stemming zou komen waarin het partijbestuur werd uitgenodigd om nadere maatregelen tegen Blokland te nemen. Een door de jongerenbeweging van de ChristenUnie, Perspectief, ingediende motie waarin het bestuur was gemaand om uitvoerige verantwoording af te leggen over Bloklands optreden was eerder met 156 stemmen voor en 154 tegen aangenomen.

Na berichten, onder meer in NRC Handelsblad, dat Blokland met zijn declaraties zou hebben gezondigd tegen een door alle Nederlandse europarlementariërs afgesproken `gedragscode' had het partijbestuur al eerder een extern onderzoek gelast naar het declaratiegedrag van Blokland, die zelf tot zaterdag had ontkend onjuist te hebben gehandeld.

De uitkomsten van dit onderzoek door het accountantsbureau Deloitte, werden zaterdag in Doorn, na het aannemen van de motie van Perspectief, uitvoerig besproken.

Het rapport stelt dat Blokland geen fraude kan worden verweten en dat er aan zijn integriteit geen twijfel hoeft te bestaan, maar dat zijn declaratiegedrag niet strookt met de door de europarlementariërs afgesproken `openheid en transparantie'.

Eerder had Blokland al toegezegd 3.100 euro aan reeds genoten onkostenvergoeding te zullen terugstorten, omdat hij vergoeding zou hebben genoten voor een groter type auto dan waarover hij beschikt.

Op het congres bleek evenwel dat een kleine meerderheid van de ChristenUnie een en ander niet voldoende achtte. Nadat Blokland zijn toespraak had gehouden, op uitdrukkelijke uitnodiging van het partijbestuur, zag de vergadering verder van een tweede motie over deze zaak af.