Behoud de elite

Je eigen droomhuis bouwen in een achterstandswijk? Ga eens kijken in Leiden. Vorige week kwam minister Dekker (VROM) naar het voormalige slachthuisterrein in de sleutelstad voor het begin van de bouw van zevenhonderd woningen. De helft wordt als vrije kavels te koop aangeboden, naar eigen inzicht te bebouwen met hulp van gemeente en woningcorporatie Portaal. Het bouwterrein is ,,nu nog een te saneren bouwval'', aldus regiodirecteur Lex de Boer van Portaal, maar zal ,,straks een van de mooiste en spannendste wijken van Leiden-Noord'' worden.

Even leek het nog spannend te worden, vorige week, toen GroenLinks tijdens het finale raadsdebat tegen afspraken met Portaal over de grote herstructurering van de Leidse binnenstad wilde stemmen. ,,Wij maken ons grote zorgen over het teruglopend aantal sociale huurwoningen'', licht fractievoorzitter Gerard van Hees toe. Burgemeester Henri Lenferink wist tijdens een schorsing van het debat de fractie ertoe te bewegen toch met de operatie in te stemmen. GroenLinks komt nu later op de kwestie terug.

Duur bouwen in de binnenstad stuit vaak op weerstand. Ook hier zijn protesten niet van de lucht. ,,Blijkbaar wil de gemeente niet bouwen voor haar eigen bewoners, maar voor welvarender mensen van buiten de stad, die naar Leiden gelokt moeten worden'', zo meldt een commissie van bewoners de Oranjegracht en Waardgracht, een gebied in het stadscentrum dat eveneens op de schop gaat.

Ja, erkent de Leidse wethouder Ron Hillebrand, het aantal huur-

woningen zal in tien jaar tijd met duizend dalen. Maar ook de behoefte aan goedkope woningen zal dalen. Hilebrand: ,,Er wonen hier veel hoger opgeleiden.' Onder hen is een groot aantal ,,scheefwoners'': mensen die goedkoper wonen dan hun inkomen rechtvaardigt. Deze mensen willen best verhuizen, zegt Hillebrand, maar ze kunnen nergens heen.

Het voormalige slachthuisterrein heet sinds vorige week Nieuw-Leyden. Het project maakt deel uit van een herstructurering, waarmee Leiden niets minder voor ogen staat dan het behoud van de leefbare stad. Gemeente en corporatie hebben een convenant getekend voor de bouw van dertienhonderd woningen voor tweehonderd miljoen euro. Daarbij gaat het erom ,,de elitie voor de wijken te behouden'', zegt Hillebrand. ,,Het verhaal in Leiden is dat als je genoeg geld hebt, je bijvoorbeeld uit het noorden vertrekt. Dat willen we keren. Mensen die op het punt staan de wijk te verlaten, krijgen nu de kans in hun eigen wijk beter te wonen.'' En zo niet? ,,Dan laten ze verpauperde wijken achter waar net als in Rotterdam niemand meer wil wonen.''

Bijzonder wordt de samenwerking genoemd tussen gemeente en een woningcorporatie die bereid is om te investeren in oude binnensteden. Deze bereidheid tot investeren wordt vergemakkelijkt doordat Portaal een grote corporatie is die ook elders in het land actief is. Regiodirecteur Lex de Boer: ,,De financieringsruimte die ik krijg is ook te danken aan de huurders van Arnhem, Nijmegen, Utrecht en Amersfoort.''

    • Arjen Schreuder