Webcongres: we kunnen onszelf niet in toom houden

Na de moord op Van Gogh voorspelde Freek de Jonge, in zijn tv-programma De Vergrijzing, dat het `in toom houden van onze eigen massa' ons allergrootste probleem zal zijn. Ruim de helft van het Webcongres is het hier mee eens.

Eens

Jaap van der Stel, Haarlem: ,,Figuren als Fortuyn, Van Gogh en Hirsi Ali hebben onbedoeld bijgedragen aan sociale instabiliteit. Normaliter kan bijna iedereen een voldoende niveau van zelfbeheersing opbrengen, maar de anarchie ligt nu op de loer. De recente aanslagen op religieuze instelling en scholen getuigen daar van. Als de vlam in de pan gaat, wordt het heel lastig het vuur te doven.''

Vincent van Gerven, Voorburg: ,,De media moeten in toom worden gehouden, met hun vaak ongenuanceerde en uitvergrote beeldvorming. Als een Marokkaanse jongen op tv in gebrekkig Nederlands komt zeggen dat Theo van Gogh het verdiend had om vermoord te worden, wordt niet getoond hoe voor hem twintig anderen het afwijzen. De media zijn op zoek naar sensatie. De vrijheid van meningsuiting is nooit bedoeld geweest voor machtige media die door middel van grove subjectiviteit de massa verdelen.''

Henk van Roon, Montfort: ,,De onvoorwaardelijke dialoog is de enige oplossing. We gaan elkaar nooit van het eigen gelijk overtuigen. Daarvoor zijn de twee gelijken te verschillend. We kunnen ook niet meer terug naar twee volledig geïsoleerde werelden waarin we doen of de ander niet bestaat.''

Pieter Steven Bruins, Havelte: ,,Wij moeten een buitenlandse cultuur niet om zeep willen brengen. En buitenlanders moeten onze cultuur respecteren. Vraag is en blijft of je deze stelling overeind weet te houden met zoveel buitenlanders binnen onze landsgrenzen. Met andere woorden: wordt door de massaliteit van het (te) grote aantal buitenlanders onze cultuur niet overwoekerd?''

C.B. Dorreboom, Garyp: ,,Uiteindelijk zullen en moeten we een samenleving opbouwen waarbij christenen, islamieten en andere geloofsovertuigingen samengaan. Ik ben ervan overtuigd dat dit nog steeds kan. Voorbeelden van extreme groeperingen uit de jaren '60 hebben aangetoond dat niet alles verloren is.''

Martijn Gnirrep, Amsterdam: ,,De erfenis van Fortuyn: het slechtste uit de mens naar boven halen met als gevolg massahysterie en het idee dat intolerantie acceptabel is. De politieke partijen zijn vrolijk mee gaan doen, want het trok stemmen. Het in toom houden hoeft geen probleem te zijn als men dat echt zou willen. Blijven we lekker rollen in Fortuyns erfenis, de weg van de gemakzuchtige intolerantie, of gaan we nu eindelijk eens normaal doen en gebeurtenissen relativeren?''

Oneens

Kees Broer-Eikmeier, Eindhoven: ,,Alleen een keiharde reactie van de staat kan nu nog de religieus georiënteerde terroristen stoppen. Het heeft geen enkele zin om redelijkheid te vragen en te discussiëren met mensen die hier aanslagen willen plegen.''

Richard Ots, Sarajevo, Bosnië-Herzegovina: ,,Het logge monster dat de massa heet woelt wellicht wat in zijn slaap, maar verheffen zal het zich zeker niet. Voor een dergelijke omwenteling is meer nodig dan dit. De waan van de dag zal spoedig weer vervangen worden door de orde van de dag.''

Rients Kamstra, Schiedam: ,,Ons allergrootste probleem is een collectieve zingeving te vinden voor de situatie waarin we leven. Een massa die idealen heeft om naar te leven hoeft niet in toom gehouden te worden.''

Hansje Glazenburg, Utrecht: ,,Laten we ons bang maken? Blijven we voor onze tv zitten en denken we: `Als ik mij rustig houd, waait dit vanzelf wel over?' Of gaan we deze kastanjes gezamenlijk uit het vuur halen? De massa in toom houden? De massa moet juist gemobiliseerd worden!''

Marco Veldman, Harderwijk: ,,Het druiperige geweeklaag van onze politici over de moord op iemand waar de meeste politici ongetwijfeld een hekel aan hadden, is nog walgelijker dan sommige uitingen van wijlen Theo van Gogh. Die `democratisering van de meningsuiting' door onze leiders is het potentieel grootste gevaar voor onze samenleving.''

Hans de Haan, Curaçao: ,,Wat een retorische vraag van Freek. Waarom moet er gekozen worden? De keuzes die hij ons voorlegt, zijn allemaal onzin. Nederlanders moeten gewoon nuchtere Nederlanders blijven en zich niet laten ophitsen. Dit gaat allemaal weer voorbij.''