Waar zijn Leeghwater en Philips?

In materiële zin is de eerste vraag (Hoe heeft Nederland zich gevormd?) in uw canon niet beantwoord. Een naam ter illustratie: Leeghwater. Ook de technische en economische ontwikkeling komen er uiterst bekaaid vanaf. De stoommachine wordt genoemd, maar waar blijven de voor Nederland zo belangrijke industriemolens (Cornelis Corneliszoon van Uitgeest), de kaartmakers (Blaeu) en het ontstaan van ons moderne internationale bedrijfsleven (Philips)?

    • Cees Cortie