Waar is de onderdrukking van het katholieke zuiden?

Ik heb met veel interesse dit overzicht gelezen.

Ik mis daaarin de jarenlange onderdrukking van het katholieke zuiden, waar men zijn geloof niet mocht belijden. Er zijn daar kerken 150 jaar gesloten gebleven, men mocht er zijn geloof niet belijden en men moest zijn toevlucht zoeken tot schuilkerken. U besteedt wel uitvoerig aandacht aan de Reformatie!

Ik mis daaraan gekoppeld de emancipatiebeweging van de katholieken. Ik vind dat een groot hiaat.

Ik mis ook de andere emancipatiebewegingen, met name die van de vrouw, een revolutie!!

Ik mis de Nederlandse (Hollandse!) rol in de slavernij.

Uw canon is te veel met een Hollandse bril geschreven.

    • M.H. Cornelissen