Waar is de bezetting van Nederlands-Indië?

Met veel belangstelling het artikel `Wat iedereen móét weten van de vaderlandse geschiedenis' gelezen. Ik zal het ook zeker bewaren.

Heel storend vond ik echter de onevenwichtigheid in de beschrijving van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Nederlands-Indië. Aan de Japanse bezetting wordt één weinig zeggende regel gewijd en daarna een verhaal over de naweeën (de dekolonisatie). Op zijn minst had moeten worden vermeld dat de Indische bevolking heel erg onder de bezetting heeft geleden en dat de Nederlanders in concentratiekampen systematisch werden vernederd en uitgehongerd, als gevolg waarvan ± 30.000 landgenoten de oorlog niet hebben overleefd. Ook dit is iets wat iedereen móét weten.

    • Lieuwco J. de Jong