Spinoza erin, Fortuyn eruit

Een lijstje van personen en gebeurtenissen, die ik miste:

- kruistochten (hier twijfel ik wat)

- plagen als de pest, de Spaanse griep

- Huygens, Vondel, Hooft, Spinoza, Hugo de Groot, Multatuli, Lorentz

- Grondlegging van New York

- Nederland distributieland: havens van Rotterdam en Schiphol

- strijd met het water: rampen, inpoldering, Deltawerken

Om deze zaken erin op te nemen en toch binnen de 4.000 woorden te blijven zou er wat weggelaten kunnen worden over de laatste decennia, waar we toch onvoldoende afstand toe hebben. Met name Fortuyn erin is echt te veel. Uit het feit dat ik reageer, mag u afleiden dat ik enthousiast ben over het samenstellen van de canon en dat ik grote waardering heb voor de gepresenteerde aanzet, want heel veel staat er wél in.

    • Hotze Oldhoff