Oude man van de gewapende strijd

Met de verheffing van Farouk Kaddoumi tot leider van de Palestijnse organisatie Al-Fatah is een oude havik terug uit de bijna-vergetelheid. Kaddoumi (73) richtte 45 jaar geleden samen met Arafat Al-Fatah op. Maar tien jaar geleden scheidden hun wegen zich toen Arafat met een groot deel van zijn inner circle naar de Palestijnse gebieden terugkeerde en Kaddoumi verkoos in het oude hoofdkwartier van de Palestijnse Bevrijdings Organisatie (PLO) in Tunis achter te blijven.

Daar zat hij letterlijk en figuurlijk ver weg van het Palestijnse machtscentrum, al bleef hij in het bezit van de functie van hoofd van het politieke departement van de PLO en bleef hij aanvankelijk fungeren als de facto minister van Buitenlandse Zaken van de PLO. In die laatste functie werd hij vervolgens echter naar het tweede plan verwezen door Nabil Sha'ath, de minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit.

Kaddoumi was een scherp criticus van het toenmalige vredesproces met Israël waaraan Arafat leiding gaf – en daarom een naaste vriend van Syrië dat altijd probeerde de positie van Arafat te ondermijnen – en bepleitte in plaats daarvan de gewapende strijd. In 1994 distantieerde Arafat zich onder druk van Israël van Kaddoumi nadat deze het Israëlische bestaansrecht had ontkend. Arafat zei toen dat de door Kaddoumi gebruikte taal geen plaats meer had in het Palestijnse woordenboek en de Palestijnse diplomatie. Maar dat verhinderde Kaddoumi niet zijn standpunten in de publiciteit uit te dragen.

Eerder dit jaar zei Kaddoumi bijvoorbeeld in een vraaggesprek met de Jordaanse krant Al-Arab dat – in tegenstelling tot wat Arafat heeft bezworen het handvest van de PLO nooit was gewijzigd om het bestaansrecht van Israël te erkennen. Hij onderstreepte verder eens te meer dat de gewapende strijd de enige manier is om Israël te dwingen de eisen van de Palestijnen in te willigen. ,,Fatah werd opgericht op basis van de gewapende strijd en dit was de enige weg naar politieke onderhandelingen die de vijand zouden dwingen onze nationale aspiraties te accepteren. Daarom is er geen strijd anders dan de gewapende militaire strijd.'' Over het plan van de Israëlische premier Sharon om de nederzettingen in de Gazastrook te ontmantelen zei hij: ,,Dat betekent dat het Palestijnse verzet het [Israël] heeft gedwongen te vertrekken. Maar het verzet zal voortduren. Laat de Gazastrook Zuid-Vietnam zijn. We zullen alle mogelijke middelen gebruiken om Noord-Vietnam te bevrijden.''