Nederlanders medio maart weg uit Irak

Het kabinet trekt de circa 1.350 Nederlandse militairen medio maart volgend jaar terug uit Zuid-Irak, ondanks internationale druk. Dit heeft de ministerraad gisteren besloten.

Premier Balkenende, die gisteren voor het eerst sinds half september de ministerraad voorzat, verklaarde na afloop op de wekelijkse persconferentie dat het kabinet zich houdt aan eerdere afspraken. In juni van dit jaar had het kabinet bij zijn besluit tot een verlenging van de missie al aangekondigd dat de Nederlanders nog slechts voor hooguit acht maanden zouden blijven.

Balkenende verklaarde dat het vertrek van de Nederlanders ook logistieke redenen heeft. Bovendien was het volgens hem nodig andere staten tijdig helderheid te verschaffen omtrent de Nederlandse bedoelingen, met name de Britten. De Nederlanders hebben sinds de zomer van 2003 geopereerd in de provincie Al Muthanna, die valt onder een door de Britten beheerde zone. Wel verklaarde de premier dat Nederland overweegt honderd man ter beschikking te stellen voor een trainingsmacht van de NAVO van in totaal 700 man. Deze moet Iraaks veiligheidspersoneel opleiden.

Volgens het kabinet moeten de lokale Iraakse politie en veiligheidsdiensten tegen maart 2005 in staat worden geacht zelf de orde in Al Muthanna te handhaven. Als alles volgens plan gaat, beschikt Irak dan over een nieuwe, democratisch verkozen regering.

De huidige Iraakse interim-premier Allawi keerde zich vorige week na overleg met de regeringsleiders van de Europese Unie in Brussel tegen een terugtrekking van buitenlandse troepen in dit stadium. ,,Hoe meer troepen wegtrekken, hoe meer dit terrorisme stimuleert'', aldus Allawi in Brussel. De Verenigde Staten willen graag dat Nederland zijn contingent in Irak handhaaft. Washington heeft dat gisteren laten weten. ,,Wij moedigen de Nederlanders aan te bestuderen hoe ze een bijdrage kunnen blijven leveren in Irak, via de NAVO of direct'', zei woordvoerder Richard Boucher van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij zei dat Washington hoopt dat het besluit van Den Haag niet onomkeerbaar is.

In de Tweede Kamer steunt een ruime meerderheid het besluit van het kabinet. Alleen de VVD en de Groep Wilders pleiten voor een langer verblijf. Volgens hen is de situatie in Irak te labiel om snel te vertrekken.