Lubbers niet langer vervolgd

Hoge Commissaris voor de vluchtelingen Ruud Lubbers wordt niet langer vervolgd wegens seksuele intimidatie. Vorige week zag VN-secretaris-generaal Kofi Annan op basis van een onderzoeksrapport onvoldoende aanleiding Lubbers te vervolgen. Een Amerikaanse medewerkster van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, die Lubbers in april beschuldigde, ging tegen die uitspraak in beroep, maar heeft gisteren dat beroep ingetrokken.

Volgens de advocaat van de 51-jarige vrouw, Edward Flaherty, heeft zijn cliënt ,,het gevoel dat ze haar punt gemaakt heeft. Daarbij heeft ze afgelopen maanden onder grote stress gestaan, en wilde ze niet de komende vijf jaar doorbrengen in afwachting van een zaak waarvan ze niet zeker wist dat ze die zou winnen.''

In april meldde de vrouw, die een redelijk hoge post bekleedt bij de UNHCR, dat Lubbers haar in december vorig jaar onzedelijk betast had na een vergadering waar ook andere mensen bij waren. Lubbers ontkende, volgens hem maakte hij een ,,vriendschappelijk gebaar'' dat de vrouw verkeerd had opgevat.

Annan liet OIOS, het interne onderzoeksbureau van de VN, onderzoek doen. In juli liet de secretaris-generaal op basis van het verslag van dit bureau weten dat Lubbers wat hem betreft vrijuit ging. Wel schreef hij toen in een brief aan alle UNHCR-medewerkers dat hij Lubbers erop had gewezen dat hij zich beter moet te gedragen, en hem had berispt wegens ,,gebeurtenissen tijdens het onderzoek''. Dat laatste was een verwijzing naar een brief die Lubbers de Amerikaanse vrouw had gestuurd, waarin hij haar beloofde dat de affaire geen nadelige gevolgen voor haar verdere loopbaan zou hebben als ze de klacht liet vallen. De vrouw hield echter vol. Op 18 oktober ging zij in beroep tegen Annans beslissing.

Eind oktober lekte het OIOS-rapport, dat zo vertrouwelijk was dat zelfs de indienster van de klacht het niet mocht lezen, echter in New York uit. Daaruit bleek dat het onderzoeksbureau Annan juist had aangeraden om Lubbers aan te pakken. Het bureau noemt de vrouw ,,geloofwaardig''. Annan bleef echter bij zijn oorspronkelijke beslissing.

Vorige week zei adjunct-secretaris-generaal Rosemary McCreehy namens Annan dat het bewijs tegen Lubbers juridisch gezien niet hard genoeg was. In zijn persverklaring van gisteren stelt Lubbers dat de tegenstrijdigheid tussen de conclusies van OIOS en Annans besluit daarmee uit de wereld is. Hierover was, aldus Lubbers, ,,in recente berichtgeving in de Nederlandse media helaas enige verwarring ontstaan.'' De Amerikaanse vrouw vindt echter niet dat hij nu van alle blaam gezuiverd is. Haar advocaat zegt: ,,Als Kofi Annan een onderzoeksrapport negeert dat háár ondubbelzinnig gelijk geeft, dan is er weinig meer dat ze kan doen. De vraag die voor ons blijft is: ,,Waarom krijgt het slachtoffer ongelijk?''

    • Caroline de Gruyter